Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Vriendelijk Vorden’, verzamelalbum van onze geschiedenis.

In maart jongstleden hebben Albert Heijn Grotenhuys en Vereniging Oud Vorden samen een prachtig album uitgebracht, dat door de bevolking goed is ontvangen.
Talloze Vordenaren zijn in de weer geweest om het album met 301 plaatjes vol te krijgen. Verhalen werden gelezen en mooie herinneringen kwamen boven.

Wat doet Oud Vorden nog meer?
• Informatie verstrekken aan belangstellenden over Vordens historie
• Als lid hebt u toegang tot de georganiseerde avonden in het winterseizoen en de excursies.
• Ook ontvangt u het verenigingsblad “Vordense Kronyck”

U kunt zich nu aanmelden als nieuw lid van Oud Vorden; voor een (echt)paar jaarlidmaatschap betaalt u € 32,- en voor een enkel € 25,-.
Aanmelden kan via www.oudvorden.nl/lidmaatschap of door te bellen met penningmeester G. Vlogman, tel. 06-83090698