Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Filmproject "Ons Dorp"uit 1949 op 25 juni te zien op Omroep Gelderland.

 

Graag informeren wij u over het filmproject “Ons Dorp” van Omroep Gelderland TV. aanstaande. donderdag 25 juni (17.20 uur en daarna ieder uur herhaald) wordt er een dorpsfilm over Vorden uit 1949 uitgezonden, waarbij onze leden Wim Polman en wijlen Johan Norde de beelden van commentaar voorzien.In de aftiteling wordt vermeld dat Johan op 24 april jl. is overleden, e.e.a. in goed overleg met de familie Norde..

Wij hopen dat u veel genoegen aan deze 70 jaar oude beelden zult beleven.

Informatie over het project “Ons Dorp”, ook op de website www.omroepgelderland.nl  

Het filmproject ‘Ons Dorp’ werd opgestart als inkomstenbron voor muziekverenigingen in Nederlandse dorpen en kleine steden. In de beginjaren reed de camerawagen met volgend opschrift door Gelderland en andere provincies: 'Landelijke Filmactie. Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen en Euphonia Algemeen Nederlands Zangersblad'. In eerste instantie was het de bedoeling om alleen geluidsopnames van muziekgezelschappen en/of koren te maken. Adolfs kwam met het plan om ook te gaan filmen. De films zijn voor een deel bewaard gebleven maar de geluidsopnames op grammofoonplaten zijn zo goed als allemaal verloren gegaan.

Adolfs kreeg bij het maken van de eerste film het advies: 'Breng zoveel mogelijk mensen in beeld, dan komen ze allemaal naar zichzelf kijken !'. Dat bleek een gouden tip; bij vertoningen liepen de zalen steevast vol. Tussen 1948 en begin jaren '70 maakten cameramannen als Piet Hembrecht ruim 1500 dorpsfilms. Hembrecht filmde van begin jaren '50 tot en met eind jaren '60 voor Adolfs en was daarmee een constante factor in het filmproject. Zo af en toe komen de filmers en hun gidsen (dorpsbewoners die een draaidag hadden voorbereid) ook in beeld. De films werden steeds volgens hetzelfde stramien gedraaid: een rondgang door het dorp, een bezoek aan de scholen en de middenstand, en altijd werd de film afgesloten met een optocht van de verenigingen uit het dorp. Van Gendringen tot aan Hattem en van Zaltbommel tot Elden. Die verenigingen waren meestal de opdrachtgever en konden hun kas spekken als dorpsgenoten in de winter naar zichzelf en hun buren kwamen kijken.

De cameramensen filmden in Gelderland in ruim 250 dorpen of stadjes. Van die opnames zijn inmiddels zo'n 75 films teruggevonden en gerestaureerd. Omroep Gelderland heeft er vanaf januari 13 laten zien. Veel dorpsfilms zijn dus verdwenen of vergeten en liggen nog in kast, kluis of koffer.

Wil je weten of er in jouw woon- of geboorteplaats ook een Adolfs-film is gemaakt? Raadpleeg dan de lijst op de website van omroepgelderland.nl, daar staan alle plaatsen op waar in die jaren gefilmd is. Films met een archiefnaam erachter zijn in de meeste gevallen in de beeldbanken van genoemde archieven terug te vinden. Daar is het mogelijk alle gemaakte opnames uit jouw dorp te bekijken.

Ons Dorp komt tot stand in samenwerking met het Gelders Archief, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), Regionaal Archief Rivierenland en de plaatselijke historische genootschappen.

Nadien zijn alle dorpsfilms nog te bekijken via https://www.omroepgelderland.nl/ons-dorp.

Klik aan  ‘Over “Ons Dorp”’ en u kunt alle uitgezonden dorpsfilms bekijken.