Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Nieuwe voorzitter, openstelling Old Vorden Huus hervat.

Door de overheidsmaatregelingen i.v.m. het Coronavirus was het niet mogelijk het lezingenseizoen af te maken; ook kon eind maart de ledenjaarvergadering in de zaal van De Herberg niet gehouden worden.

Omdat er verschillende wezenlijke punten op de jaaragenda stonden, heeft het bestuur besloten tot digitale stemming via internet. Er werden 197 stemmen ontvangen, waarschijnlijk meer dan bij een fysieke samenkomst. Dit betekent dat de stemming geldig is.

De onderwerpen:

·      Goedkeuring is gegeven aan de jaarrekening over 2019. Afgesloten werd met een positief saldo van € 4.334,-.

·      Het voorstel tot gelijk blijven van de jaarcontributie à € 25,- enkel en € 32,- voor een dubbel lidmaatschap werd unaniem goedgekeurd.

·      De bestuursverkiezing:

o  Na het vertrek (2 jaar geleden) van Wim Ruiterkamp heeft Henk Vaags het voorzitterschap tijdelijk waargenomen. Daar komt nu een eind aan: Op voordracht van het bestuur is Frank van Setten (rechts op de foto) door de leden benoemd als voorzitter. Frank woont al verscheidene jaren in Vorden en is goed op de hoogte met de Vordense gemeenschap. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes toe!

o  Penningmeester Gerrit Vlogman en bestuurslid Rinus Ilbrink werden herkozen voor een periode van 3 jaar.

o  Van Henk Vaags zal later in groter verband afscheid genomen worden als bestuurslid. 

·      Na de aankoop van ons Old Vorden Huus mocht de vereniging al veel nieuwe leden verwelkomen. Verder meldden zich nieuwe leden op de 5 ontmoetingsavonden in het winterseizoen en na het enorme succes van “Vriendelijk Vorden”, de plaatjesactie met AH Grotenhuijs ging het in snel tempo richting het streefgetal 500 leden. Dat aantal is nu bereikt!!

·      Het bestuur stelt voorlopig het lezingenseizoen 2020/2021 uit tot begin 2021.

·      Omdat regelmatig 120 tot 160 bezoekers op deze avonden aanwezig zijn, zal dit probleem nog opgelost moeten worden.

·      Wel wil de vereniging de wekelijkse openstelling van het Old Vorden Huus op 18 augustus hervatten; een kleine commissie van vrijwilligers zal elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen en zo mogelijk helpen met het zoeken en vinden in ons archief. Als aanvullende maatregel heeft het bestuur besloten dat in het Old Vorden Huus iedereen een mondkapje dient op te hebben. Dit alles natuurlijk onder voorwaarde dat de huidige coronamaatregelen van kracht blijven. Raadpleeg daarom bij twijfel altijd eerst onze website: www.oudvorden.nl.