Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

De fotocommissie heeft in totaal 25 foto’s geselecteerd over Vordens heden en verleden en bij elke foto 1 of 2 vragen geformuleerd.
U kunt dan die foto’s stuk voor stuk bekijken en dan de antwoorden op uw scherm invullen. U dient dan uw naam en adres op te geven en de antwoorden komen dankzij de webmasters Bert Vrieler en Wim Ruiterkamp bij de samenstellers terecht. Deze fotocommissieleden zullen de antwoorden beoordelen en proberen een winnaar aan te wijzen.

Of er een grote prijs aan verbonden is? … In elk geval wordt u dan tot Vordenkenner 2021 benoemd!

Hopelijk kunnen we rekenen op vele deelnemers. U zult er zelf naar ons idee, ook veel genoegen aan beleven!

De sluitingsdatum is 12 februari a.s.

We zijn benieuwd.

Hartelijke groeten van het bestuur,

Frank van Setten, Anja Menkveld, Gerrit Vlogman, Rob van Overbeeke, Everdien Steeman, Jan Berentsen, Rinus Ilbrink.