Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

(DIGITALE) EXPOSITIE 75 + 1 JAAR VRIJHEID

Inmiddels is de bevrijding van Vorden al meer dan 76 jaar geleden. Op zondag 1 april 1945, eerste Paasdag, naderden de Canadese bevrijders vanuit Ruurlo Kranenburg en het dorp Vorden. Omdat er nog enkele Duitsers gesignaleerd werden zorgden enkele schoten ervoor dat zij zo snel mogelijk vluchtten. De Canadezen werden hartelijk welkom geheten aan de Dorpsstraat. Vorden was bevrijd!

Als vereniging ‘Oud Vorden’ hadden we in 2020 het plan opgevat onder het landelijke thema ’75 jaar vrijheid’ een expositie samen te stellen van foto’s die in ons bezit zijn uit die jaren, aangevuld met documenten en materialen die ons in bruikleen werden gegeven.

Na alle voorbereidingen lagen de materialen klaar om opgehangen en neergelegd te worden….. De coronacrisis gooide roet in het eten. Inmiddels zijn we in april 2021 aanbeland en nog steeds is het niet mogelijk aantallen belangstellenden in ons Old Vorden Huus te ontvangen.

Na overleg tussen bestuur en de commissie is besloten het geheel digitaal te presenteren.
Op deze pagine (rechtsboven) is een duidelijke menu-knop gezet waaronder de expositie zichtbaar gemaakt is.

Wij hebben een interessante collectie beelden en informatie verzameld, zodanig dat veel facetten van ’40-’45 ‘ getoond en beschreven worden. Uiteraard militaire zaken alsook veel afbeeldingen die met de dagelijkse gang van zaken in ons Vorden te maken hebben.  Mocht u nog foto’s uit die tijd hebben: we houden ons aanbevolen om ze te scannen en op de site, met toelichtende tekst te publiceren.

Wij hopen dat u door deze digitale expositie een goed beeld krijgt hoe de oorlog in Vorden is verlopen, velen van u hebben het lijfelijk meegemaakt. Voor hen is het bedoeld als herinnering. In juni a.s. zal er ook weer een nummer van de Vordense Kronyck aan deze oorlogsjaren en de bevrijding gewijd worden.