Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Rabobank Actie Club Support

Ook dit jaar stelt de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ons in de gelegenheid om mee te doen aan “Club Support” en is de procedure van vorig jaar van toepassing.

Alle rekeninghouders van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek die tevens lid zijn van de Rabobank kunnen daarmee drie stemmen uitbrengen op de door hen gekozen projecten.

Door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank, via “zelf regelen” en vervolgens “Mijn lidmaatschap” kan er geklikt worden op Rabo Club Support om te kunnen stemmen.

De laatste jaren is gebleken dat samenwerking bij de verdeling van stemmen heel goed werkt en elkaar versterkt. Omdat elk lid maar drie stemmen kan uitbrengen op zijn/haar favoriete organisatie heeft een drietal lokale – en algemeen bekende en op vrijwilligers draaiende - organisaties elkaar gevonden. De door hen gevoerde plaatselijke activiteiten - en natuurlijk de ingebrachte projecten – spreken elkaar wederzijds aan. De organisaties zijn:

-          Oudheidkundige Vereniging “Oud Vorden”;

-          Muziekvereniging “Harmonie Vorden”;

-          Theater Onder de Molen.

Het zou mooi zijn als u één van de 3 stemmen aan uw favoriete organisatie geeft en de andere twee stemmen verdeelt over de overige twee projecten of aan een andere organisatie die u ook een warm hart toedraagt.

Vereniging Oud Vorden

Ons doel

Het ledenbestand groeit: daarnaast krijgen we veel boeken, naslagwerken en hele archieven van scholen en verenigingen. Hiervoor dienen de pc's uitbreiding of vernieuwing en voor onze ledenbijeenkomsten extern en intern het onderhouden van de aanwezige beamers.

Wij hopen dat u in de periode tussen 5 september en 27 september uw stemmen verdeelt over onze drie projecten