Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Verpondingskohier uit 1646 van Vierakker.

De buurtschappen Vierakker en Wichmond zijn van oudsher nauw verbonden met de kerkelijke gemeente van Vorden, en werden in 1989 ook bij de burgerlijke gemeente gevoegd. De Boerderijencommissie van 'Oud Vorden' heeft zich daarom tot taak gesteld om ook de geschiedenis van de boerderijen in deze buurtschappen in kaart te brengen. Inmiddels zijn hiervan reeds meer dan 100 beschrijvingen gepubliceerd op de website van 'Oud Vorden', zie www.oudvorden.nl/boerderijen

Omdat hiervoor veel gebruikt wordt gemaakt van gegevens uit oude bronnen, met name van vóór 1800, houdt de commissie zich ook bezig met het digitaal toegankelijk maken van dergelijke bronnen voor een groter publiek. De eerste hiervan is het zgn. verpondingskohier (een belastingregister) van Vierakker uit 1646, binnenkort gevolgd door die van Wichmond.

Vanwege hun aantal en omvang worden deze documenten ondergebracht op een aparte website: www.vordensverleden.nl, waarop nog veel meer te ontdekken valt. Voor de liefhebbers!

Vierakker verpondingsregister 1646