Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Dialectmiddagen

Behoud van de streektaal is één van de doelstellingen van Oud Vorden. In navolging van de goed bezochte streektaallezing en -excursie in april/mei), én de positieve reacties daarop, start Oud Vorden na de zomer met maandelijkse dialectmiddagen in het Old Vorden Huus.

U bent van harte welkom om te komen luisteren of om zelf uw favoriete dialect-verhaal voor te (laten) lezen.
Donderdagmiddag 21 september 2023 is de eerste bijeenkomst van 14.00 -16.00 uur, met tussentijds een half uur pauze. Vanaf 13.30 staat de koffie/thee klaar.
De andere twee middagen die u vast kunt noteren, zijn donderdag 26 oktober en donderdag 23 november.
Aanmelden is gewenst voor deze middagen in verband met een beperkt aantal van 30 zitplaatsen. In de volgende nieuwsbrief in augustus vindt u de contactgegevens voor aanmelding.
De dialectmiddagen zijn gratis, ook niet-leden zijn welkom. Voor de consumpties vragen we die middagen een kleine bijdrage.

Lezingen

Het overige deel van het najaarsprogramma is ook bekend. De gegevens vindt u in de Nieuwsbrief nr. 40 van 22 juni 2023 en in de Agenda.

Najaarsexcursie

Op 28 oktober 2023 staat een stadswandeling door Zutphen op het programma.