Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Bevolking Vorden 1813

 

Hieronder volgt de toelichting bij het bestuderen van de gegevens in Bevolking Vorden 1813.
Mevrouw van der Jagt schrijft hierover:

De lijst met inwoners in 1813 roept heel wat vragen op. De informatie die opgeschreven werd in het document, is letterlijk overgenomen. Soms kloppen de huisnummers niet of zien we andere informatie die vragen oproept. Soms ontdekte ik later in andere documenten hoe het zat. Als ik die informatie vertrouwde dan heb ik het aangevuld of verbeterd.

De gegevens dateren uit 1813 toen iedereen naar het gemeentehuis moest komen om de gegevens (naam, adres, beroep) op te geven. Uit deze informatie is het eerste bevolkingsregister in 1814 gemaakt dat dienst deed tot ongeveer 1822.

Er waren mensen of hele gezinnen die in 1813 niet op kwamen dagen, dus de lijst is onvolledig. Dit is ook waarschijnlijk de reden dat bepaalde huisnummers weg zijn gevallen. Kinderen onder de 12 staan er niet op. Echtgenotes wel. Dit is bijzonder handig om in andere documenten iemand te kunnen identificeren. Dankzij deze lijst kan ook de link worden gelegd tussen naam van de boerderij en de familienaam hetgeen van pas komt bij het gebruik van belastingkohieren als de Landmilitie-lijst van 1814.

Als ik zeker wist dat iemand in 1813 in leven was, waar iemand woonde en/ of met welke vrouw iemand getrouwd was, maar zijn naam komt niet voor in de lijst, dan staat erbij ‘ Niet aangetroffen’.

Hoewel ik in de loop der jaren in vele documenten stap voor stap aanvullende feitjes tegenkwam, moet deze bevolkingslijst toch met omzichtigheid gebruikt worden, omdat er waarschijnlijk nog steeds heel wat onjuistheden in voorkomen.

De mensen staan in het register (het archiefstuk) niet gesorteerd op huisnummer of op familie. Mensen uit hetzelfde gezin staan soms achter elkaar (dan zijn ze blijkbaar samen gekomen voor de aanmelding), maar soms ook op geheel verschillende plekken.

Het overzicht dat u op deze website ziet, is gemaakt per adres. Daarvoor moesten de mensen die in een huis woonden, bij elkaar worden gezocht dwars door het archiefstuk heen. Gelukkig zijn de huisnummers (en geboortedata) meestal wel vermeld, dus dat geeft houvast, maar er zijn ook wel eens mensen die hoogstwaarschijnlijk tot 1 huishouden behoren en toch andere nummers opgeven. Bv ' Jan Jansen, nummer 3, ' en later ' Gerritjen de Vries, echtgenote van Jan Jansen, nummer 4', ' Jan Stegeman, knecht bij Jan Jansen, nummer 4. Dan moet je dus besluiten of je ze bij elkaar zet en of je dat op nummer 3 of nummer 4 doet.

Zulke keuzes moet je aan de lopende band maken. Soms vermeldt men ook geen huisnummer, en/of speelt de kwestie van het naast elkaar gebruiken van de familie- en de boerderijnaam. Dus bv ; Jan Jansen op Leunk, nummer 4' en ' Jan Stegeman, bij J. Leunk, nummer 3'.

 
Dit alles maakte dat het maken van het bestand heel veel werk was, en dat er in het uiteindelijke overzicht van een gezin best interpretatiefouten kunnen zitten. Maar ik denk dat zo'n 90% van de informatie goed is, want andere bronnen bevestigen vaak de keuzes die ik heb gemaakt.