Zoeken

Binnenkort

       Old Vorden Huus vanaf september
          weer elke dinsdagmiddag van
           14.00 - 16.00 u geopend

 

Sociale media

FacebookTwitter
Pagina 2 van 4
Resultaten 101 - 200 van 355
View

Documentenoverzicht

Bedrijven en bedrijvigheden Vorden in de 20e eeuw.

Boekhouding Landbouwbedrijf G. Bogchelaar.

Diverse bijlagen van B.J. Helmink- contributie fok en ...

Kalverenboekje t.n.v. B.J. Helmink ( Wichmond)

Mededelingsblad voor Vorden en omstreken.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en ...

Land van Lochem.

Verkoop van gronden ( Hackfort en omgeving)

Blauwdruk R.K School Kranenburg.

Geldersche Volks-Almanak.

Geldersche Volks Almanak.

Geldersche Almanak

Eerste nationale gedenkdag zondag 5 mei 1946

Logement Kranenburg.

Eigendomsbewijs van Engbert van Zuilenkom.

Catalogus-Bibliotheek van het departement Vorden

Wegwijzer van de Gelderse Achterhoek.

60 jaar NBvP, Vrouwen van Nu Vorden.

Facturen van metaalfabriek Arko ( J.F. van Ark)

Het bakken van brood in vrijstaande bakovens in de ...

Geldersche Volks-Almanak voor 1838.

Almanak voor de Jeugd.

Documentatie van Hidde van der Wal en Jan H.K. van der Wal.

Diaconieboek 1634-1670/ 1717-1820/ 1882

Orginele lijsten Veearts Wechgelaer.

Concept boek Vorden 1999

Gelders Erfgoed.

Zutphen tijdschrift + omgeving.

Plattegrond Vorden-folder

Inhoudsopgave bomen en hooibergen.

Oude advertenties uit de jaren 30.

Uut 't olde vodden.

Gelders Erfgoed

Proces van den exercabele en gruwelijken moort op den drie ...

Scholtambt Zutphen, tafel op het protocol van opdrachten, ...

Oud rechtelijk archief ( ORA) van het Scholtambt Zutphen ...

Lijst van de zetting der verponding in de mark van Vorden ...

Oud rechtelijk archief ( ORA) van het Scholtambt Zutpen. ...

Oud Rechtelijk archief van het Scholtambt Zutphen 1462-1811

Oud rechterlijk archief van het Scholtambt Zutphen 1462-1811

Registratie-lijst van de inwoners van Vorden welke, ...

Memoriboek van Dieverij en Breuk zaaken 1803-1818

Indemniteit Vorden 1803-1812

Gemeene Lands of Heerewegen binnen Graafschap Zutphen.

Houtroof in Vorden

Nederduits Gereformeerde Gemeente Vorden. Overlijden

De Nachtwaker/Klepperman

Gerechtelijk Archief van 1462-1811

Folders VVV Vorden

Rondleidingen kasteel Vorden

Herstellingsoord De Decanije.

Fotocollage "door de jaren heen"

De Heraut

11 Prachtige foto's van Vorden

Oude telefoongids van Vorden.

Carel Willem van Westerholt.

De Kerken van Kranenburg.

11 bijzondere religieuze monumenten in de provincie ...

Dichtjes.

Contact Vorden.

8 kastelentocht Vorden.

Lege enveloppen gemeente Vorden.

Algemene ledenvergadering VVV dd. 17/4 1975

Archeologische opgravingen Vorden 2013

Herinneringen aan Den Bramel.

Vordense Dorpstraat blijft trekken.

Christus Koningkerk Vorden 1964-2014

Oude souvenir uit Vorden ter herinnering aan ...

Verzoek bouwvergunning Meestershuis.

Het Bocheler

Vordense Achtkastelentocht.

Verkeerssituatie voor het dorp Vorden.

Bestemmingsplan voor de kom van Vorden.

Oude huisnummering

Tentoonstelling Bakovens en Boerenbedoening.

Schoolonderwijs Wildenborch en omgeving.

Nederlands algemene armenfonds.

De Dorpskerk te Vorden

Oude notitie's vereniging Oud Vorden.

Duitse oorlogs graven in Vorden.

Notitie's oprichter Oud vorden.

Ammoniak uitvoeringsprogramma Gelderland.

Oorlogs herinneringen 1940-1945.

Vijftien jaar GSM 1977-1992

Regelement van de vereeniging voor ziekenhuisverpleging.

Prinses Julianaschool Wildenborch 1913-1988.

Fietstocht door de Achterhoek.

" 't Schoolmeester" 1800-2011.

Kasboek

Nalatenschap/Testamenten van Jan Rossel en Antonia ...

Almanak voor den landbouwer 1941.

Assurantie Brandschade verzekering.

T.B.C. Stallen

Trouwkaart familie Ariëns.

Rekening Vordense Coöperatieve zuivelfabriek Vorden.

kleine envelop (bruin) Vordense Coöperatieve zZiek Vorden.

Witte kleine envelop Vordense Coöperatieve Zuivelfabriek ...

Vordense Coöperatieve Zuivelfabriek Vorden. ...

Envelop Coöperatieve Zuivelfabriek ( Bruin)