Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Hoogkamp04
BOE 3 Hoogkamp05
BOE 4 Hoogkamp10
BOE 5 Hoogkamp HisGIS 2020-01-27

Baakseweg 5

Hoogkamp
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HOOGKAMP

Huidig adres

Baakseweg 5

Wijk

Hackfort/Veldwijk [laatste wijkadres C 3]

Oudste vermelding

1494 (1)

Oude benamingen

to Hoigekamph erf (1)

Betekenis naam

De boerderij ligt op een kamp, een dekzandrug

Andere vermeldingen 

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Dat erve Hoogecamp

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 808: hier stond de voorganger van de huidige boerderij (zie kaartje)(2)

Bouwjaar

1895: de huidige boerderij werd gebouwd op de percelen H 808/807 (zie kaartje)

Verbouwing

 

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument 

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1659: Huis Vorden (3)
1702-1981: 7 generaties Van Westerholt tot Hackfort (3)
1982: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1636: Gerrit Hoogkamp* (4)

1647: Hendrick Hochkamp
1672: Peter Geurts Hoogkamp x Aeltien Goossens
1682: Gerrit Geursen Hoogkamp x Berentjen Fruus
1711: Tonis op Hoogkamp (zoon van Hendrick Hoogkamp) x Geertjen Lammers
ca. 1712: Berend Hoogkamp** x Gudala/Gueltjen Wagenvoort
1716: wed. Gueltjen Wagenvoort x Jan Ebberts op het Hoogkamp
1742: stiefzoon Berend Berentsen Hoogkamp x Maria Hendriksen Hilverinks
1783: dochter Gerritjen Hoogkamp x Bernardus Tjoonk
1811: dochter Berendina Tjoonk x Willem Wesselink
1858: zoon Gradus Wesselink x Hendrika Broekgaarden
1890: zoon Reint Wesselink x Harmina Eggink
1922-1939 >: zoon Reint Wesselink 1x Garritjen Beeftink (overl. 30.3.1934), 2x Willemina Hendrika Klein Geltink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Jaartalankers 1895 in de voorgevel

Op de deel was vroeger een karnmolen aangebracht waaraan sporen in de zoldering en de vloer herinneren (3)

Bronnen

(1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland
(2) htpps://www.hisgis.nl/kaartviewer/Gelderland/Vorden
(3) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort huis & landgoed

(4) GA: Archief Hof van Gelre. Toeg.nr. 0124, inv.nrs. 723-5168. Zie ook: J. Tjoonk en B. Wullink, 2017. De Doodslag. Een veldnaam in Hackfort verklaard

(5) Begraafboek Vorden 1676-1726 [transcriptie Ben Wullink, zie ook:www.vordensverleden.nl]

Bijzondere documenten

Pachtboekje 1766-1981, in bezit van de fam. Wesselink

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

12-05-2020

Overige bijzonderheden

*Gerrit Hoogkamp was in 1636 getuige in een strafproces tegen de Heer van Hackfort (4)

**Berend Hoogkamp vond op 14.2.1716 de dood onder een vallende boom (5)

Anno 2020 is boerderij Hoogkamp een zorgboerderij

Foto's

Nrs. 1: Coll. Gerard W. Klunder, Vorden; nrs. 2-3-4: fam Wesselink; nr. 5: HisGis-kaartje