Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Hietbrink Woessink02
BOE 3 Hietbrink HisGIS 2020-01-27

Riethuisweg 0

Hietbrink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HIETBRINK (a)

Huidig adres

Riethuisweg 0, naast Riethuisweg 8, bij de lindeboom (zie foto’s)

[laatste wijkadres B 86]

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1476: Cleijne Joinck (1); 1500: Klein Joinck (1)*

1600: Hietbrinck alias het Kleyne Tjoinck (2)

Oude benamingen

Hijtbrinck

Betekenis naam

Hiet/hijt = oude benaming voor heide + -brink=open ruimte bij een erf

Andere vermeldingen

Woessink [zie onder bewoners]

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Herfslege met Hietbrinck, tot Hackfort

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 670 (3) (zie kaartje)

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1476: Kapittel van St. Pieter, Utrecht

1506-1557: Berend van Hackfort

1557-1581: dochter Jacoba van Hackfort x Goossen van Raesfeldt

1581-1602: dochter Agnes van Raesfeldt x Hendrik van Westerholt

1602-1937: 10 generaties Van Westerholt tot Hackfort

Bewoners

Ca. 1500: Gerrijt op Hietbrinck (1)

 <1685: Jan op Hijtbrinck x Willemken Lammersen

<1710: Bartholt Hietbrink x Trientjen Bockslag

<1715: Jan Hietbrink

1717: Jan Lamberts op het Hietbrinck x Jenneken Jansen Wonnink

1728: wed. Jenneken Jansen 2x Lucas Harmsen/Hietbrink

1741: (stief)zoon Lambert Hietbrink x Geertjen Jansen Wonninks

1774: dochter Leijda/Leideken Hietbrink/Aleida Hebrink x Roelof Kleine Bannink (later Hietbrink)

Ca. 1796/97: neefje Lammert Woessink

1813: Lammert Woessink x Hendrika Klein Geltink

1849: zoon Derk Woessink x Hendrika Margaretha Abbink

1877: zoon Hendrik Jan Woessink x Harmina Huurnink

1915-1937: dochter Steventje Woessink x Jan Willem Lebbink (a)

 

Kamer:

1869: Arnoldus Hendrikus Timmer, kleermaker x Lammerdina Johanna Winkelman

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) De boerderij werd rond 1937 afgebroken op last van baron Arend van Westerholt na een klein conflict met  pachter Jan Willem Lebbink (4)

Een grote lindeboom die voor het huis moet hebben gestaan herinnert aan deze boerderij

De Riethuisweg is hier verlegd na de afbraak van Hietbrinck

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476 en Schattingslijst Vorden 1500. Toeg.nr. 001, inv.nrs. 1036 en C3-1037 [transcriptie Ben Wullink, www.vordensverleden.nl]

(2) RAZ: Arch. Scholtambt Zutphen 1462-1811. Gerichtssignaten. Boek 1590-1600. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 72 t/m 75, blz. 103 [transcriptie Ben Wullink]

(3) Website: HisGis

(4) Mondelinge informatie door enige pachters van Hackfort

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

12-01-2021

Overige bijzonderheden

*Het (grote) Tjoinck/Tjoonk ligt ca. 500 m noordelijker in de wei aan de Baakseweg

Foto's

Nrs. 1, 2: Coll. Gerard W. Klunder; nr. 3: HisGis-kaartje