Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Het Voor-kadastraal kaartje 1832

Baakseweg 0

Het Voor
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

Het VOOR(DE) (a)

Huidig adres

Baakseweg 0, tegenover de Heegherhoek (1); zie ook de illustraties

Wijk

Hackfort/Veldwijk [laatste wijkadres C 17]

Oudste vermelding

1476: Dat Voorde; ca. 1500: Dat Vorde (2)

Oude benamingen

1504: Hofstede ten Voirde (3); (Oude) Voorde, Vorde, 't Voerde

Betekenis naam

Plaats waar men een waterloop kon oversteken

Andere vermeldingen 

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Dat Voorde, goed

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 392

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

Hallenhuis

Monument 

 

Eigenaren

1504: Roelof ten Voirde x Mechtelt (3)

Vanaf ca. 1600-ca. 1884: 9 generaties Van Westerholt tot Hackfort (4)

Bewoners

1504: Roelof ten Voirde en zijn vrouw Mechtelt

1636: Hendrick op het Voorde (b)
1647-1659: Jorien op het Vorde [laat 3 kinderen dopen]
1662: Harmen op het Vorde [twee dochters trouwen]
1670: Gaeken op die Beke, weduwer van salijge Toonisken Alberts woonnende in Voorde trouwt Jenneken Engelbarts (5)
1676: Berend op Voorde [laat kind dopen]
1692: Berend Beerentsen op Voorde x Hilleken Gerritzen, dochter van Spijker
1735: Hendrik Velhorst op 't Voorde x Janna Beumers
1741: Arend Henderiks op 't Voorde x Jenneken Brake
1760: Willem Voorderman/van 't Voorde 1x Janna Lindermans, 2x Catharina Bloemendaal, 3x Maria Kistemakers
1806: Garrit Jan Hilverink x Aeltjen Gaijkhorst

1824: wed. Aeltjen Gaijkhorst

1830: zoon Frederik Hilverink x Hendrika Johanna Wuestenenk

1831: wed. Hendrika Johanna Wuestenenk + schoonmoeder Aeltjen Gaijkhorst

1832: wed. Hendrika Johanna Wuestenenk 2x Jan Hendrik Woestenenk

1869: zoon Jan Woestenenk x Leida Groot Wassink*

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) De boerderij werd bewoond tot 1884, daarna afgebroken (6)

Het ankerbalkgebint van de afgebroken boerderij zal waarschijnlijk meegegaan zijn naar het nieuwe Voorde dat in 1887/88 gesticht werd (voor de beschrijving zie Voorde, Baakseweg 14)

Bronnen

(1) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamenboek in Vorden
(2) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476 en ca. 1500. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036, C3-1037 [Transcriptie Ben Wullink, zie www.vordensverleden.nl]

(3) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 215 [Transcriptie BW]

(4) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort huis & landgoed
(5) Trouwboek Vorden

(6) Bevolkingsregister Vorden

(7) W. Staring en Ferrand, 1847. Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphense kwartier en ontwerpen tot verbetering van dien toestand

Bijzondere documenten

(b) Hendrick op het Voorde was getuige in het proces uit 1636 waarin Hendrik van Westerholt alias de Heer van Scherpenzeel werd aangeklaagd wegens doodslag op zijn buurman Egbert Daniëls. Zie ook: J. Tjoonk en B. Wullink, 2017. De Doodslag, een veldnaam in Hackfort verklaard.

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

28-12-2020

Overige bijzonderheden

*Jan Woestenenk en Leida Groot Wassink gingen in 1888 wonen op het (nieuwe) Voorde, Baakseweg 14

Foto's

Uitsnede uit kaart van Willem Staring van het beekdal van de Baakse Beek uit 1846 (6); kadasterkaartje 1832