Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Boshuisweg 8

Boshuis
Beschrijving

Boerderijnaam

BOSHUIS

Huidig adres

Boshuisweg 8 (voorheen Boshuisweg 6)

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 18)

Oudste vermelding

1646, 1676: Bosch Berents Hofstede (1, 2, a)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Huis in of bij bos

Andere vermeldingen

Bosch Berents Hofstede, Ten Bosch, Wolter ten Bosplaats, Jan Ten Bossenplaatze (3, 5, 6)

Verpondingskohieren

1646: Hiddinck (2), Bosch Berents Hofstede

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 477

Bouwjaar

 

Verbouwing

1957, 1962, 1970 (4)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1770: Fredrik Jacob Bouquet x Arnolda Catharina Loeffsen (5), Bos Berends Hofstede

1771: wed. Arnolda Catharina Bouquet-Loeffsen (5), Den Bosch of Bos Berends Hofstede

1790: dochter Fredrica Bouquet (1x Johan Adam Rijsman) 2x Stephanus Matthijs, en zoon Joan Anthonij Bouquet x Lucia Alida Blinkvliet (6)

1790: Jan Willem Lankhiet x Maria Ploegman (5, 6, b), Bosch Berents hofstede of Jan Ten Bossenplaatze (met de halve Crummerskamp of Pesserij en het erve Makkink)

1795: wedr. Jan Willem Lankhiet

1796: wedr. Jan Willem Lankhiet 2x Maria Elizabeth Smits

1798: wedr. Jan Willem Lankhiet

1799: wedr. Jan Willem Lankhiet 3x Rachel Verbeek

1805: Rachel Verbeek wed. Jan Willem Lankhiet erft ¼ van het erve den Bosch (5)

1807: wed. Rachel Lankhiet-Verbeek

1810: Rachel Verbeek wed. Jan Willem Lankhiet (1x Maria Ploegman) verkoopt aan B.F.W. van Westerholt x Nn (5), den Bosch of Berents Hofstede often Bossenplaats

1832: Huis Hackfort (7)

1878: de erven van Arend van Westerholt, Huis Hackfort (7)

ca. 1879: nichtje Wilhelmina Catharina Christina Coenradina Wilbrenninck x Daniel Jacob Rudolph Brants (7)

ca. 1879: nicht Louise Charlotte Elisabeth Marie van Ittersum x Hendrik(us) Albert(us) Diederik(us) Coenen (7)

1907: zoon Hendrik Albert Coenen (7)

Bewoners

1759: Wolter ten Bos x Nn (Berentjen Jansen?)

1764: wedr. Wolter ten Bos

1765: wedr. Wolter ten Bos 2x Teuntje van Til (alias Kerkhof?)

1785: Wolter ten Bosplaats (5)

1785: wed. Teuntje van Til

1790: Jan Ten Bossenplaatze (6)

< 1815 (1799?): Berend Hendriksen van Til x Berendina Hendriksen Maalderink (8, c)

1826: Berend van Til x Berendina Maalderink, en zoon Jan van Til x Janna Klein Lebbink

1842: wedr. Berend van Til, en zoon Jan van Til x Janna Klein Lebbink

1847: Jan van Til x Janna Klein Lebbink

1878: wedr. Jan van Til

1881: zoon Gerhard van Til x Johanna Everdina Steege

1882: Gerhard van Til x Johanna Everdina Steege

1900: Gerhard van Til x Johanna Everdina Steege, en dochter Janna Maria van Til x Willem Makkink

1925: wed. Johanna Everdina van Til-Steege, en dochter Janna Maria van Til x Willem Makkink

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) In 1646 en 1676 is er sprake van een Bosch Berents Hofstede in Vierakker (1, 2), niet te verwarren met Berent ten Bosch in den Dam uit Eefde (ook onder Warnsveld). Omdat er meerdere erven Ten Bosch of Bosman (Eefde, Vierakker, Hackfort) waren is de relatie tussen verschillende personen genaamd Ten Bos(ch) of Bosman in de 17e- en 18e-eeuwse kerkelijke registers van Warnsveld niet duidelijk (zie ook bron 3)

b) In 1795 was Jan Willem Lankhiet eigenaar van Bosch Berents Hofstede met de halve Crummerskamp of Pesserij. Deze laatste twee percelen, ten zuiden van het huisperceel, worden heden de Kromme Kamp en Pestersweide genoemd. Deze percelen zullen eens tot het verdwenen erve Pesterij (‘bakkerij’), Pesserij, Pesserie of Pesser stede behoord hebben, dat in 1680 en 1697 nog bewoond werd en waaraan de veldnaam Pestershof aan de overkant van de weg (naast Makkinks land) nog herinnert. Het Makkink (Boshuisweg 1, 3) met de (andere) halve Pesserije (nu Pestershof?) was in 1787 reeds eigendom geworden van Lankhiet (5, 9, 10)

Bronnen

1) R. Wartena et al. (transcr.), z.j. (1989?). Boerderijnamen in de Achterhoek uit het verpondingscohier van ca. 1650, afschrift Kreynck. Uitg. van het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek

2) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22

3) Dick ten Bosch, 2012. Eerste aanzet tot een genealogie Ten Bosch: Vierakker, Zutphen, Lathum. Levens bij de IJssel

4) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nrs. 97, 98, 679

5) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 253, 254

6) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nrs. 454, 456, 457

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) RAZ: Archief van de Gemeente Warnsveld (1811-1936). Toeg.nr. 3001, inv.nr. 849

9) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen. Civiele procesdossiers. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 171, 172

10) Nederduits Gereformeerde Doop- en Trouwboeken van Warnsveld

11) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2022 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

27-12-2022

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Overlay actuele hoogtekaart en kadasterkaart-1832 (7, 11)