Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Hamminkweg 3

Hofstede
Beschrijving

Boerderijnaam

HOFSTEDE

Huidig adres

Hamminkweg 3

Wijk

Delden (laatste wijkadres B 94)

Oudste vermelding

1492 (1)

Oude benamingen

1492: Vroesincks hofstede (1)

1639: Woellen Hofste (2)

1649: Jan Vruissinx hoffstede (3)

1686: Hofstee (4)

1701: Vroessincks Hofstede (4)

Betekenis naam

Hofstede: boerderij (5)

(Jan) Vroessinks Hofstede: vernoemd naar een eigenaar /bewoner

Woelen (uitspraak: weulen) Hofstede: vernoemd naar de familie Woeltgens/Woeltjes, ook naamgever van de Weulen Kranenbarg (Ruurloseweg 102) en de Weulensteeg (heden Hackforterweg) in Wichmond

Andere vermeldingen

Verwarrend genoeg waren/zijn er drie boerderijen in dezelfde buurtschap die op enig moment Vroessink en (Jan of Woelen en Berent) Vroessinks Hofstede werden genoemd (a)

Daarnaast was er eind 16e eeuw ook sprake van een erve Vruissinck of Vroesinck nabij de Lankhorst (Lankhorsterstraat in Wichmond (4)

Verpondingskohier van Kreynck

1649: Jan Vruissinx hoffstede: nu Woeltiens erffgen. (3, b, c)

1663: Wolen hofstede (6)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Oud (< 1832): Sectie H nr. 310

Nieuw (> 1896): Sectie H nr. 306

Bouwjaar

ca. 1896 (11)

Verbouwing

ca. 1880, 1914, 1934, 1952, 1989 (7, 12)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1649: erven (Lubbert) Woeltiens (3, b, c), Jan Vruissinx hofstede

< 1678: kleinzoon Lubbert Wuelties (x Henrica Caldenbach) (4, c), de Woelenhofstede of Hofstede

< 1695: wed. Henrica van Caldenbach 2x Albert van Embden (4), de Hofstede

1701: de erven van Henrica Caldenbach 1x Lubbert Weulties verkopen aan Ludolph Rhijnvis (x Anneken Coenders) (4), Vroessincks Hofstede

1746: de erven van dochter Elisabeth Rhijnvis wed. Ds. Warnerus (J)immink verkopen aan Andries Banekate (x Maria Quirijns) (4), Froessinks Hofstede

1771: wedr. Andries Banekate (8, 9, 10, 11), Vroessincks Hofstede

1776: erfgenaam Jan Ensink c.s. verkoopt aan (Gerrit) Jan Haesebroeck (x Hendrika Aleida Exalto d’Almaras) (10, 11, d), Vroessinks Hofstede

1813: dochter Hermanna Haesebroeck x Antoni Lindeman (11)

1833: wed. Hermanna Lindeman-Haesebroeck (12)

1843: Jacob Jan Storm van ’ s Gravesande (x Diederika Johanna Glashorst) (11)

1849: Evert Gotink (1x Maria Pardijs, 2x Aleida Berendina Gesink, 3x Stijntjen Honders) (11, 12)

1879: zoon Marinus Hendrikus Gotink (x Maria Zwierzina Addink) (12)

ca. 1880: Marten Norde (x Garritdina Klein Kranenbarg) (12)

1917: (dochter Johanna Aleida Norde x) Albert Jansen (12)

1939: zoon Gerrit Marinus Jansen x Johanna Alberdina Grotenhuys (12)

Bewoners

1492: Johan ten Elze (1)

1639: Evert den Sni(j)der op Woellenhofste (2)

1655: Berent (op de Welen) Hofstee

1686: Derck Huetinck (4), pachter van de Hofstede

1700: Wander (ande) Hofste

1706: Hendrik op Hofstee

1730: Hendrik Peters op de Hofstede x Jenneken Wolters (4)

1740 (1739?): Albert Berendsen Hissink op de Hofstede x Griete Daniëls Kleijn Hammink

1778: Albert Hissink x Griete Daniels, en zoon Willem Hissink of Hofstede x Aleida Sletterink (4, 10)

1778: wed. Griete Hissink-Daniels, en zoon Willem Hissink of Hofstede x Aleida Sletterink (10)

ca. 1786: Albert Hissink x Griete Daniels, en schoondochter/wed. Aleida Hissink-Sletterink

1799: wed. Griete Hissink-Daniels, en schoondochter wed. Aleida Hissink-Sletterink

1802: wed. Aleida Hissink-Sletterink

1807: zoon Jan Hissink

1808: zoon Jan Hissink alias Hofstee x Hendrica Jansen Eskes

1823: wedr. Jan Hissink

1844: wedr. Jan Hissink, en zoon Theodorus Hissink x Jenneken Ebbink

1848: Theodorus Hissink x Jenneken Ebbink

1850: Hendrik Jan Garritsen x Berendina Heijink

1872: wedr. Hendrik Jan Garritsen

1874: Hendrik Bielderman x Willemken Korenblik

1882: Marten Norde x Garritdina Klein Kranenbarg

1901: Marten Norde x Garritdina Klein Kranenbarg, en dochter Johanna Aleida Norde x Albert Jansen

1909: wedr. Marten Norde, en dochter Johanna Aleida Norde x Albert Jansen

1917: Albert Jansen x Johanna Aleida Norde

1934: wedr. Albert Jansen, en zoon Gerrit Martinus Norde x Johanna Alberdina Grotenhuys

1939: Gerrit Martinus Norde x Johanna Alberdina Grotenhuys

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Heden: Vroessink (Deldenseweg 6), Hofstede (Hamminkweg 3) en de Heuve (Spiekerweg 4), voorheen:

1663: Vruissinck, Wolen Hofstede en Vruissinck Hoffstede (6)

1649: Vruissinck, Jan Vruissinx Hofstede en Berent Vruissincks Hoffstede (3)

1492: Vroessinck en Vroessincks Hofstede (1)

1382: Vroessinch (13)

Bronnen

1) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink. (www.vordensverleden.nl)

2) Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente van Vorden

3) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

4) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, 221, 223, 234, 235, 237, 238, 242, 252 (transcr. Ben Wullink)

5) Geïntegreerde Taalbank, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, http://gtb.inl.nl/

6) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

7) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 566, 568 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 2290, 2291

8) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 13, 13D

9) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Taxatien wegens de collaterale successien. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 474

10) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

11) Huisarchief van de Wildenborch

12) GA: Digilegger (Kadaster)

13) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

14) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

25-01-2021

Overige bijzonderheden

b) De erven van Lubbert Woeltgen x Aeltgen Mentinck

c) De familie Woeltgen of Wuelties was verwant aan de familie Vruissinck of Vroessinck

d) De erven van Andries Banekate (x Maria Quirijns): gebr. Jan en Berend Ensink, Cornelis Goudkuijl (zoon van Gerrit G. x Lucretia Ensink) x Wendelina Mechteld Marinus, Andries Goudkuijl x Christina Homoet, Anthonij in den Bosch wedr. Jacoba Du Pree 2x Magtelt Vincent, Reinier Jacob Reinders x Maria van Ravenswaij

Foto

Overlay kadasterkaart-1832 en actuele hoogtekaart (12, 14)