Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Lindeseweg 17

Lindse Waard
Beschrijving

Boerderijnaam

LINDSE WAARD

Huidig adres

Lindeseweg 17

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 26)

Oudste vermelding

1470: Willem to Boerkamp (belastingplichtige) (1)

1473: Boercamp (erve) (2)

Oude benamingen

1508: het erve Buerkamp (3)

Betekenis naam

Lindse Waard (of Weerd): vanwege het café dat hier gehouden werd 4)

Boerkamp of Buerkamp: kamp van de buren/collegaboeren (5)

Cremer: vernoemd naar een eigenaar

Andere vermeldingen

1476: Hendrik Kremer (kater) (6, a)

1476: Kreme(r?) Kempke (land) (6, a)

1500: Frerich Kremer (kater) (6, a)

1500: Bartolt ten Kremerije (kater) (6, a)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1649: Cremers hoffstede (7)

1663: Kremer (8)

Leenaktenboeken

Gelre en Zutphen (9)

Kadaster 1832

Sectie F nr. 745

Bouwjaar

 

Verbouwing

1908, 1961, 1962 (10)

Type boerderij

T-boerderij

Monument

 

Eigenaren

1408: Zweder van Bloe draagt over (namens zijn oom Willem van Vorden?) aan Willems dochter Aleyde van Vorden (x Henric Werner Gheltynghes) (11, 12), den Berkamp ende dat meteken (= maat of weiland)

1411: Alijt Willems dochter van Voirden (x Henric, Werner Geltings soene) draagt over aan Bertolt den Meddeleer (11), den Berkamp unde dat maetken (= kamp en maat)

1429: Henric ten Meddeler wordt beleend met dat guet ten Berencamp (11)

1484: Johan toe Buerkamp wordt beleend met den Buerkamp (11)

1488: Johan thoe Buerkamp draagt den Buerkamp over aan zwager Johan des Brien soen (11)

1489: Henrick then Meddeler wordt beleend met dat erve ind guedt toe Buerkampe (11)

1504: Johan ter Burkamppe wordt beleend met den Burkamp (11)

1564: Johan tho Buerkamp x Kunne worden beleend met den Buerkamp unnd eyn Kempkenn (13)

1566: Kunne wed. Johan ten Buerkampe draagt den Buerkamp over aan Henddrichen (Heindrich, Hindrich of Henrick) Kremer x Hensse (13, a, b)

1597: neefje Hendrick vann Vorden wordt beleend met den Buirkamp unnd Buirkamps maette (11)

1618: Henrico van Vorden verkoopt den Buirkamp unde Buirkamper maette aan Gerrytt Sweverinck  (x Aelken Harmens Noortwijck?) (13, c, d)

1618: Henrico Vordimino (= van Vorden) verkoopt Kremersstukke (bouwland) en Kremers (weiland) aan Wilhelm (Harmens) tho Noortwijck x Grietien (14, a, f)

1618: Willem Noortwijck alias te Nijenhuis (zoon van Harmen Noortwijck x Aeltien Kremer) x Geertien Hermans verkopen de Kremerstede alias Kremers Buirkamp en het daarnaast gelegen land de Buirkampse Maete, zoals gekocht van Henric Vordimino, aan Derksken Sweverincks wed. Johan Sweverinck (14, b, d, e)

1626: Dercxken Swefferinncx wed. Jan Swefferinck is eigenaar van den Buerkamp en een weideken onder die Kremerie (13)

1637: Aelbert op de Beecke, eigenaar van hofstede de Kremerie (14, g)

1644: Derkskens Sweverincks dochter Aeltien Sweverinnck, eig. den Buerkamp ende een weydeken onder die Kremerie (13, h)

1662: zoon Egbert Gerritsen Sweverinck, eig. den Buercamp ende het weideken onder de Cremeur (13)

1675: broer Teunis Janssen Sweverinck (op de Ockhorst), eig. den Buercamp ende het weideken onder de Cremerie (13)

1694: zoon Jan Teunissen (Ockhorst) en cons., eig. den Beurcamp en het weideken onder de Cremerie (13)

1703: tante Teunisken Janssen( Sweverinck) wed. Jan Reints verkoopt ⅓ van het huis staande op de Capelle (= Lindese Kapel) genaamd de Kremerije aan schoonzuster Jenneken Noortwijck wed. Teunis Janssen (15)

1710: (Jennekens zoon en Jan Teunissens halfbroer) Henrick Ockhorst (x Marie Berents Smallegoor), eig. den Buircamp ende een weydeken onder Cremerie (13)

1713: Albert (Hendriksen Nieuwenhuis) Weverinck x Aaltjen Weverinck en cons. verkopen ⅓ van een huis en hof genaamd de Kremerie met een stuk land op de enk aan Henrick Okhorst x Maria Berentsen (15)

1716: Henrick Ockhorst op de Waijenberg zegt Peter Meijerink (x Geertjen Norde) per Petri 1717 de pacht op van de Kremerie (14)

1728: wed. Hendrik Okhorst, eig. Kremerije of Kremer Stede (16)

1729: zoon Bernardus Henrick Ockhorst, eig. den Beurcamp en een weydeken de Cremerije (13)

1732: zuster Anneken Ockhorst, eig. den Buircamp en een weijdeken onder de Cremerije (13)

1763: zuster Maria Ockhorst (x Jan Hendricks op Hellinger in Baak), eig. den Buircamp en het weydeken onder de Cremerie (13)

1764: zuster Willemina Okhorst x Martijn Sloot verkopen de Cremerie, Cremerije of Lindense Weertsplaats en een stukje land aan Martijn Nijenhuis x Johanna Lebbink (14, 17)

1764: moeder Maria Berents wed. Hendrik Okhorst verkoopt den Buircamp en het weydeken onder de Cremerie aan Waender Ringelenberg op den Spekop (13, i)

1785: zoon Wilhem Ringelenberg (x Maria Spaan), eig. den Buircamp en het weydeken onder de Cremerie, alias de Kremerie, Kremerij of Kremerstede (13, 16, j)

< 1832 (1826): zoon Hubertus Ringelenberg (x Hendrica Honis) (18)

1860: zonen Wilhelmus, Martinus, Hubartus en Bernadus Ringelenberg, eig. de Lindsche Waard (18)

1908: Gerhardus Albertus Eijkelkamp (x Theodora Willemina Leemreis) (18)

1919: zoon Hendrikus Wilhelmus Eijkelkamp (x Johanna Antonia Hermsen) (18)

Bewoners

1470: Willem to Boerkamp (1)

1484, 1504: Johan toe Buerkamp (13)

1637: Lubbert op de Cremerie (x Aeltien op Kremershuijs?)

1680: zoon Tonnis Lubbers x Grietjen Hendriksen WesselInk

1684: wed. Grietjen Hendriksen 2x Jan Meijnts Baink

1711: (speculatief) Peter Meijerink (x Geertjen Norde) (14, l)

1718: Jan Aerentsen op de Kremerij x Anneken Dercksen Baank

1730: wedr. Jan op de Kremerij 2x Berentjen Jansen van de Kleijne Kranenborg (alias Bergkappe)

1739: wed. Berendjen Bergkappe 2x Wolter Jansen Smeenk alias op de Kremerij

1743: Berent op de Cremerije x Nn

1747: wedr. Berent op de Cremerije

< 1795 (1784?): Willem Ringelenberg x Maria Spaan (l)

1826: wed. Maria Ringelenberg-Spaan, en zoon Hubertus Ringelenberg x Hendrica Honis

1833: Hubertus Ringelenberg x Hendrica Honis

1860: wed. Hendrica Ringelenberg-Honis

1861: zoon Wihelmus Ringelenberg, en broers Martinus, Hubartus en Bernadus Ringelenberg

1895: broers Wilhelmus, Martinus en Hubartus Ringelenberg

1906: broers Martinus en Hubartus Ringelenberg

1908: Gerhardus Albertus Eijkelkamp x Theodora Willemina Leemreis (m)

1919: wed. Theodora Willemina Eijkelkamp-Leemreis

1920: zoon Hendrikus Wilhelmus Eijkelkamp x Johanna Antonia Hermsen

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Kohieren van pondschatting. Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 4068, 4076 (transcr. E.J.C. Kamerling. Met dank aan A.V.)

2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een Geschiedenis der Nederzettingen in Oostelijk Nederland

3) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 215 (transcr. Ben Wullink)

4) Jubileumcommissie 'Volksfeest Linde', 1991. Linde in de Draaimölle

5) P.A.F. van Veen & N. van der Sijs, 1997. Van Dale Etymogisch Woordenboek

6) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

7) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398, (transcr. Ben Wullink)

8) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44

9) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen

10) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 721 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4360, 4361

11) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubl. doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

12) https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-beloe-van-bulo/I9.php en -/I40/

13) R. Poesse (transcr.), 2008. Leenregister van het huis Vorden 1567-1687 (zie GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nrs 1248)

14) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 105, 225, 226, 229, 240 (transcr. Ben Wullink)

15) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 252 (transcr. Alice Garritsen)

16) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459: inv.nr. 13, 13C, 13D

17) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Maria Kruijt)

18) GA: Digilegger (Kadaster)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

07-08-2020

Overige bijzonderheden

a) Niet duidelijk of de naam Cremerij al terug gaat tot het einde van de 15e eeuw, of tot Hendrick Kremer die de plaats in 1566 kocht, of dat het om dezelfde familie ging

b) Was Hendrik Kremer een broer van Aeltien Kremer? In 1609 verkochten Willem Wacherdinck x Geertken Noortwijck, (dochter van Harmen Noortwijck x Aeltien Kremer) aan Aelbert Jansen van Dieren x Fenne (12), huis en hof grenzend aan Kremers Buircamp, met recht van uitgang en maaien op het veld op de Brinck bij de Capelle

c) Hendrik van Vorden was deken van de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal

d) De relatie tussen Gerrit Sweverinck en Johan x Derksken Sweverinck is niet duidelijk

e) De families Noortwijck en Sweverinck waren nauw verwant

f) d) Het Kremersstukke (bouwland) en Kremers (weiland) hoorden onder den Oldenhof (zie Lindeseweg 16)

g) Aelbert op de Beecke was vermoedelijk Aelbert van het Nijenhuis (Lieferinkweg 2), verwant aan de fam. Noortwijck

h) Aeltien Sweverinnck was gehuwd met Jan Sweverinck; zij woonden op Weulen Kranenbarg (Ruurlosweg 102) en op de Okhorst (Okhorstweg, Wichmond)

i) Waander Ringelenberg was een schoonzoon van Marten Nijenhuis x Johanna Lebbink

j) De Cremerie bleef ook later in het leenregister (11) standaard aangeduid als “Den Buircamp en het weydeken (maat) onder de Cremerie”

k) Peter Bastjaens Meijerink trouwde in 1709 met Geertjen Hendriksen Norde en werd per Petri 1717 de pacht opgezegd. Daar pachtcontracten een duur van 6 jaar hadden is het echtpaar verm. in 1711 op de Cremerij gekomen

l) Willem Ringelenberg was geweer- en horlogemaker, net als zijn neefje Bernardus Ringelenberg, grondlegger van de horloge- en geweermakerij aan de Zutphenseweg 7-9

m) Gerhardus Albertus Eijkelkamp was een achterkleinzoon van Willem Ringelenberg x Maria Spaan

Foto

Hoogtekaart www.ahn.nl