Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Lindeseweg 18

Bijvank
Beschrijving

Boerderijnaam

BIJVANK

Huidig adres

Lindeseweg 18

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 31)

Oudste vermelding

1476, 1500: Bijvanck (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Bivanc: afgepaald of omheind stuk land, erf, grondgebied (2, 3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Byvanck: Gerrit Jeremiassen (4)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Oud: Sectie F nr. 740

Nieuw: Sectie F nr. 737

Bouwjaar

ca. 1893: sloop en herbouw (5)

Verbouwing

1898, 1939, 1995 (5, 6)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1514: Johan Schymels x Gertruit (7), 1/3

1528: Jan Schymelken x Gertruidt verkopen aan Jan Hemynck x Anna (7, a), ⅓

1535: Anna wed. Johan Heminck verkoopt aan Johan van Gesteren x Hylle (7), ⅓

1563: wed. Gerrit Holtsnieder draagt over aan haar kinderen (8, b), 1/8 van den Halfen Bijvanck, haar vaderlijk erfdeel

1578: Johan te Menckhorst x Aeltje verkopen aan Johan ten Berenpas x Angela en aan Jorden Weverinck x Heile (7), het aandeel dat eerstgenoemde had geërfd

1618: fam. ten Dam(me) verkoopt aan Berent ten Menckhorst x Joanna van Luchteren (7, 9, c), 1/16 van 1/8

< 1630: Henric Schoemakers (x Aeltje to Kortbeeck) (7)

1630: dochter Aeltje Hendriksen Schoemakers verkoopt aan Berent Menckhorst (7, d), ¼

1646: Gerrit Jeremiassen (van der Castelen) (4)

< 1718: kleinzoon Jan van Essen x Christina Hartgers (7, 10, 11, e), ½

1761: zoon Peter van Essen (7, 9, 11), ½

1781: nichtje Johanna van Essen (x Jan te Lintelo) (4, 10, 12)

1820: Johann Conrad Clamor Narjes (5, 10, 12, 13, e)

ca. 1836: Lammert Willems Botter (5, e)

ca. 1836: Borchard Frederik Willem van Westerholt, Huis Hackfort  (5)

1853: zoon Borchard Frederik Lodewijk van Westerholt, Huis Hackfort (5)

ca. 1837: zoon Carel Willem Alexander van Westerholt (5)

1869: Jan (Johannes) ten Velde (5, 14)

ca. 1897: Hendrik Jan Kelderman (5, f)

1935: schoondochter/wed. Berendina Johanna Kelderman-Cornegoor (5)

Bewoners

1637: Berent Bijvanck x Enneken

1640: wed. Enneken Bijvancks 2x Goosen Everts

1667: zoon Bernt Goossens Bijvanck x Geertjen Lonnemans

1674: wed. Gertjen Bivancks 2x Jan Weeink

1677: Jan op Bijvank

ca. 1704-1715: Derck (Klein) Bijvanck (g)

< 1711: Frerick Bijvanck

1711: Fredrick Bijvanck, op (Groot) Bijvanck (g)

1715: zoon Hendrik Frederiks x Grietjen Janssen (7), pacht opgezegd per Petri 1719

1719: Jacob x Jenneken op den Bijvank

1726: dochter Hendersken Jacobs Bijvang x Garrit Willemsen Wagchelink (g)

1746: Harmen Geessinck x Nn

1755: zoon Garrit Jan Geessink x Berentjen Beltman

1765: Jan Hendriksen x Eva Hendriks (Groot) Geltink

1779-85: Jan Roeter(d)ink x Geertjen Wiltink

< 1805: Jan Wa(r)nsink x Hendrica Gerritsen Weetink

ca. 1813: Harmanus Velderkamp x Pieternella of Petronella Weultjes

1821: Antonius Wijers x Geertruida Jacoba Kampschreur (12)

1824: Garrit Klein Bleumink 1x Berendina Hogeweide

1834: wedr. Garrit Klein Bleumink 2x Harmina Wissels

1842: dochter Jacoba Harmina Klein Bleumink x Hendrik Leemkuil

1856: Gerrit Peters x Christina Alberdina Bernardina Hendrika Mentink

1861: Hendrik Broekgaarden x Hendrika Memelink

1870: Johannes ten Velde

1872 Johannes ten Velde x Grada Johanna Maria Schutte

1878: (schoon)zuster Hendrika Maria Schutte x Johannes Reinerus Steintjes

1882: Albert Jan Voortman x Aaltjen Lensink

1890: Berend Mombarg x Reintjen Woestenenk

1898: Hendrik Jan Kelderman

1905: Antonius Wilhelmus Memelink x Mina Bruggeman

1928: wed. Mina Memelink-Bruggeman

1939: wed. Mina Memelink-Bruggeman, en dochter Aaltjen Memelink x Johan Groot Jebbink

 

Kamer (1829: “Buitengoed Bijvank”):

1820: Johann Cornrad Clamor Narjes (10, 12, 13)

1834-1867: Martinus Joannes Fontein x Bernardina van Eum (h)

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

3) Instituut voor Nederlandse Taal. Historische woordenboeken. gtb.inl.nl

4) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL: Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 720 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 4366

7) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 104-105, 215, 217, 221, 226, 227, 230, 238, 239

8) Jubileumcommissie ‘Volksfeest Linde’, 1991. Linde in de Draaimölle

9) RAZ: Oud-rechterlijk archief van het Scholtambt Lochem (1616-1811). Toeg.nr. 1104, inv.nr. 129

10) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 824, 841, 843, 848

11) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

12) GA: Archief familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 5, 13C, 13D

13) GA: Rechterlijk Archief (1811-1838). Toeg.nr. 0232, inv.nr. 2079

14) Arnhemsche Courant 02-10-1869 (56, 4837)

15) RAZ: Historisch Kadaster Zutphen, 2007. Verpondingsnrs. 501-800

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

15-06-2020

Overige bijzonderheden

a) Johan Heminck x Anna woonden in Zutphen

b) Vermoedelijk vanwege haar 2e huwelijk met Gerrit Schlaetemaecker, want in datzelfde jaar 1563 verkoopt Berndtgen of Bernarda wed. Gerrit Holtsnijders ook haar huis in de Mollenstraat in Zutphen (15)

c) De familie ten Dam stamde af van de fam. Holtsnieder. Betrokkenen waren: Lambert Evert van Geijn x Nn, Coert ten Dam x Margje Nordincks, de broers en zuster Andries, Gerrit en Berentjen ten Dam, en Geertken en Jenneken ten Dam

d) Aeltje Schoemakers was de minderjarige dochter van wijlen Henrics Schoemakers x1 Aeltje to Kortbeeck (2x Derck Claessen van Bredevoort) en had ¼ van het erve en goed Bijvank geërfd van haar vader en broer

e) Jan van Essen x Christina Hartgers, Johan Conrad Clamor Narjes (verm. Duitser) en Lammert Willems Botter (uit Friesland) woonden in Doesburg

f) Molenaar Hendrik Jan Kelderman was een zoon van Bernard Kelderman x Fenneken Weenk en een kleinzoon van Hendrik Weenk x Johanna Margarita Hissink op Weenk (Schuttestraat 12, 14). Zijn vader was ook molenaar en bouwde rond 1856 de Lindese Molen

g) Hendersken Jacobs Bijvang x Garrit Willemsen Wagchelink woonden tot 1762 op de Bijvank (11). Hoe zich dit verhield tot de familie Geessinck, die in ieder geval van 1746-1755 op de Bijvank woonde is niet duidelijk. Mogelijk was er gedurende enige tijd sprake van een Kleine en een Grote Bijvank, zoals vermeld in 1705 en 1711

h) Martinus Joannes Fontein kwam uit Elten en zijn vrouw uit Lobith

Foto's