Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Klein Laar voor & zij 2019
BOE 3 Klein Laar zij & achter 2019
BOE 4 Klein Laar achter & zij 2019
BOE 5 Klein Laar zij & voor 2019
BOE 6 Klein Laar luchtfoto ca. 2009
BOE 7 Klein Laar voor & zij 1977
BOE 8 Klein Laar zij & schuur 1977
BOE 9 Klein Laar voor 1976
BOE 10 Klein Laar voor & schuur 1976
BOE 11 Klein Laar achter 1976
BOE 12 Klein Laar voor & schuur 1976 bis
BOE 13 Klein Laar voor & zij 1975
BOE 14 Klein Laar achter 1975
BOE 15 Klein Laar z.d
BOE 16 Klein Laar voor 1934
BOE 17 sluitsteen

Mosselseweg 20

Klein Laar
Beschrijving

Boerderijnaam

KLEIN LAAR

Huidig adres

Mosselseweg 20 (laatste wijkadres D89)

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1602: het Laer, land (1, a)

1688, 1690: Kleijn Goosentjen of Gosentsen, persoonsnaam (2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Vernoemd naar het Laar, een boerderij (hofstede) in het Laar(se veld), zie Groot Laar (Mosselseweg 0), illustraties 1 en 2

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck

1649: een stede met twee haeffkens op ’t Laer, tot Wildenborch (3)

Leenaktenboeken

1693: het Laer (eig. Wildenborch) (4, b)

1757: Kleyn Laar (eig. Medler) (4)

Kadaster 1832

Sectie D nr. 35

Bouwjaar

 

Verbouwing

1876: kamer aangebouwd (oostgevel uitgezet), onderschoer verdwenen (5, 6)

1894: huis voor ⅔ vernieuwd, voor de helft met riet gedekt, en kelder en opkamer aangebouwd (westgevel uitgezet) (5, 6)

1977-1978: verbouw tot burgerwoning (7)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren tot 1939

1602: Wildenborch (1), land

1757: familie van Dorth tot Medler (4, 5, 8, c)

Bewoners tot 1939

1688: Kleijn Gosentsen (2)

1714: Ebbert aen Klein Goosenhuis in Mossel (9)

1740: Joost op Klijne Goosen onder den Wildenborg (d)

1742: broer Gerardus Goossens alias aan ’t Kleijn Laar 1x Willemken Gerritsen alias Wanders, 2x Christina Roelofs (2xTeunis Polman) (10)

1745: Christina Roelofs alias Klein-Laar (10)

1752: Garrit Jan Meulenbrugge 1x Fenneken Kamperman, 2x Jenneken Kamphuizen (11, e)

1781: wedr. Garrit Jan Meulenbrugge

1788: Gerrit Jan Meulenbrugge, en zoon Berend Meulenbrugge x Jenneken Jagers

1796: Berend Meulenbrugge x Jenneken Jagers

1818: wed. Jenneken Meulenbrugge-Jagers, en zoon Gerrit x Mechelina Regelink

1836: Gerrit Meulenbrugge x Mechelina Regelink

1854: Gerrit Meulenbrugge x Mechelina Regelink, en dochter Jenneken Meulenbrugge x Albert Jan Lindenschot

1861: wed. Mechelina Meulenbrugge-Regelink, en dochter Jenneken Meulenbrugge x Albert Jan Lindenschot

1865: Albert Jan Lindenschot x Jenneken Meulenbrugge

1885: wed. Jenneken Lindenschot-Meulenbrugge

1894: wed. Jenneken Lindenschot-Meulenbrugge, en zoon Harmanus Lindenschot x Hendrika Willemina Pardijs

1910: Harmanus Lindenschot x Hendrika Willemina Pardijs

1934: wed. Hendrika Willemina Lindenschot-Pardijs, en zoons Harmanus en Hendrik Willem

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) 1602: De marke van Vorden verkoopt een stuk grond in Mossel en een hof in het Laar aan Joost van Limburg en Bronkhorst, eigenaar van de Wildenborch

b) Hier zal het Klein Laar bedoeld zijn, gebouwd op het deel van het Laarse veld dat in 1602 was aangekocht en waarop in de loop van die eeuw een boerderijtje was gezet, de “stede met twee haeffkens op ‘t Laer, tot Wildenborch” waarover in 1649 belasting moest worden betaald (3)

c) De katerstede Klein Laar bleef tot 1757 eigendom van de Wildenborch, en werd toen verkocht aan het Medler (8)

d) Joost op Klijne Goosen was een zoon van Goossen op ’t Laer (zie Het Laar [Mosselseweg 0] noot c)

e) Garrit Jan Meulenbrugge x Fenneken Kamperman sloten op 21-09-1754 met de secretaris van de Wildenborch een contract voor de pacht van het “goedjen Lhaar” voor een periode van 6 jaar, lopend van Petri 1752 tot Petri 1758 (8). Het echtpaar was in 1749 gehuwd, verm. het jaar waarop ze zich op het Laar vestigden (een pachtcontract werd altijd afgesloten voor 6 jaar met een “proeftijd” van 3 jaar, en de vorige pachter, Gerardus Goossens alias aan ’t Kleijn Laar, was in 1749 overleden). Het volgende pachtcontract werd in 1757 aangegaan met Theodorus Zeno van Dorth tot Medler (8), die het goedje net had aangekocht van de Wildenborch. In dit contract wordt gesproken van “het platsjen genaemt Klein Laer an het Laervelt”. Het verschil in naamgeving tussen 1754 en 1757, en het feit dat er in 1756 nog sprake was van een bouwman op het Laar (12) doet vermoeden dat het Laar ca. 1756-1757 is afgebrand en dat de Meulenbrugges hierna hun intrek hebben genomen op het (naastgelegen?) Klein Laar

Bronnen

1) GA: Archief Heerlijkheid Wisch. Toeg.nr. 0443, inv.nr. 189

2) Doopregister Nederduits Gereformeerde Gemeente Vorden

3) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcriptie Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

4) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen

5) Huisarchief Medler

6) Digilegger (Kadaster)                  

7) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4875 en 4876

8) GA: Archief Fam. van Dorth tot Medler. Toeg.nr. 0456, inv.nrs. 405, 406, 538

9) Begraafregister van Vorden

10) RK doopregister van Vorden

11) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 6

12) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 239 (transcr. Ben Wullink)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

12-01-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

6, 9-16: (5)