Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Pastorieweg 0

De Wehme
Beschrijving

Boerderijnaam

De Wehme

Huidig adres

Pastorieweg 0 (voorheen Nieuwstad 44)

Wijk

Dorp (laatste wijkadres A 331)

Oudste vermelding

1430: Bertolt ter Haer x Gertrud verkopen aan pastoor Derijc Boegijnck of Dirck Bueginck (1, a), een kampje land tegenover de Weedemhoff

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Weme (< wedeme) = pastorie (2)

Andere vermeldingen

Pastorij (3, 4)

Verpondingskohieren

1476, 1500: die Wheem (5)

1646: die pastor (6), landerijen onder die Wheme

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 340

Bouwjaar

17e-eeuw (7)

ca. 1886: herbouw (3, 7, b)

Verbouwing

ca. 1858 (3)

1960: afbraak; alleen het oude poortje uit ca. 1603 is bewaard gebleven (7)

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

De Kerk van Vorden (c)

Bewoners (d)

1602: Andreas Warrensink of Warnsinck x Armgardtt Markelinck (1602-1604) (e)

1604: Zacharias Wolphius (1604-1605)

1605: Johannes Volkerus (1605-1607 )

1607: Bernardus ab Holle x Margareta Swavens (1609-1631)

1632: Cornelis Lambergen (1632-1634)

1635: Lucas B(r)ucherus (1635-1636)

1637: Hermannus Cranius x Christina van Eijl (1637-1638)

1641: Bartholdus Goltsmit x Margarita Francken (1641-1642)

1642: Theodorus Consenius x Hendersken van Ruirloe of Henrica van Reurlo (1642-1671)

1672: Johannes Muys (1671-1674)

1674: Gerardus Consenius (1674-1713)

1683: Gerardus Consenius x Henderina Magdalena Joolmans of Joelman(s) (8)

1715: Adrianus Boeseken (1714-1724)

1725: Fredericus van Taack (1725-1742)

1732: Fredericus van Taack x Eva van Delden

1743: Johannes Mörser (1743-1747)

1745: Johannes Mörser x Maria Aleida Bom

1748: Henricus Colenbrander x Catharina Abbing (1748-1761)

1762: Ewoud van Diemen van Lamzweerde (1762-1768)

1769: Johannes Henricus Smeets x Helena Catharina Meurs (1769-1773)

1773: Theodorus Johannes van Loo (1773-1793)

1774: Theodorus Johannes van Loo x Henrica Hagenouw

1794: Gerrit Jan Colenbrander x Theodora van der Horst (1794-1811) (10)

1812: Petrus Arnoldus Conradius Hugenholtz (1812-1827)

1814: Petrus Arnoldus Conradius Hugenholtz x Guillette Bruinier

1828: Hendrik Kampheuve Greving (1828-1865)

1866: Johan George Paulus Muller x Johanna Hendrika Dikkers (1866-1872)

1872: Jan Herman Cordes (1872-1903)

1880: Jan Herman Cordes x Johanna Maria Brants

1904: Herman Cornelis Hogerzeil x Jacoba Johanna Adolphine Mijnssen (1904-1910) (f)

1910: Johannes Cornelis Helders x Sara Maria Valeton (1910-1918) (f)

1918: Cornelis Reijnierse x Catharina Maria Snoep (1918-1937)

1925: wedr. Cornelis Reijnierse

1928: Cornelis Reijnierse 2x Maria Magdalena Wolff

1937: Bernard Cornelis Visser x Renée Louise van Doesburgh (1937-1940)

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) In 1440 is Dirck Bueginck pastoor in Zelhem en verkoopt het perceel al weer (9). Het gaat hier verm. om het kampje bouw-en weiland ten noorden van de pastorie (tussen de huidige Pastorieweg en de Baakse beek), destijds genaamd de Scholterij (scholterij: erve van een scholte = bestuurder van het bezit van een bijzonder persoon of stichting), dat in 1701 door de St. Anthonij Broederschap uit Zutphen, voor een deel werd verkocht aan Roelof Decanie (9). De familie Decanije heeft een gedeelte van deze grond (gelegen tussen de Pastorieweg en de beek) nog tot eind 19 eeuw in bezit gehad

b) In de rond 1886 herbouwde pastorie zou de rechter zijmuur een restant zijn geweest van het oude, 17e-eeuwse gebouw (7)

c) In 1798 had Ds. Colenbrander de pastorie, 2 schuren, 2 weidjes en een kampje bouwland in gebruik (9). Na de invoering van een nieuwe staatsregeling (o.a.) betr. hun tractement zal het nodig zijn geworden om predikanten op andere manieren te ondersteunen in hun levensonderhoud. Dit verklaart waarom er in 1832 ca. 5 ha. bouw- en weiland (rond het huis) en heidegrond (in het Galgengoor) bij de pastorie hoorde (3)

d) Voor een overzicht van de predikanten die sinds 1602 in Vorden hebben gestaan zie www.dominees.nl

e) Andries Warnsinck, de laatste pastoor-eerste dominee van Vorden, blijkt in 1604, het jaar waarin hij werd opgevolgd door Zacharias Wolfius, eigenaar te zijn van een huis met hof gelegen nabij de Wehme, waar zijn weduwe in 1620 nog steeds woonde (9, 10)

f) Herman Cornelis Hogerzeil was een neef van Sara Maria Helders-Valeton, de vrouw van zijn opvolger

Bronnen

1) RAZ: Collectie K.O. Meinsma (1865-1929). Toeg.nr. 0138, inv.nr. 34

2) J. Verdam. 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

3) GA: Digilegger (Kadaster)

4) ECAL: Bevolkingsregister van Vorden

5) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036, 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

6) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

7) Anon., 1987. ‘De Nederlands Hervormde Kerk.’ In: Oudheidkundige Vereniging ‘Oud Vorden’. Vorden, een historische verkenning

8) Ben Wullink, 2013. Den complotterije en oproer bij de verkiesinge van een vacant predicants plaatsje binnen Vorden

9) RAZ: Regestenlijst behorende tot de inventaris van het archief van het kapittel van Sint Walburgis 1059-1606. Toeg.nr. 0325, inv.nr. 3

10) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 224, 226, 246, 252 (transcr. Ben Wullink)

11) ww.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

02-08-2021

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Overlay actuele hoogtekaart (11), kadasterkaart-1832 (3) en ansicht van ca. 1900 (collectie Oud Vorden A070030)