Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Pastorieweg 0

De Poel
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DE POEL (afgebroken) (a)

Huidig adres

Pastorieweg 0

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1640: Poel (1)

Oude benamingen

1663-64: Den Poel (2); 1699: katerstede Den Poel of Kleine Weeme (3)

Betekenis naam

Mogelijk een veldnaam

Andere vermeldingen

Loef (4): mogelijk een verschrijving

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Den Pool, een hofstede

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

H 59: hooiland en K 336: weiland, ten noorden en ten zuiden van de Hackforter Beek (zie kaartje)(5)

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1699: Jan Jimmink x Jenneken Henricksen + Gerrit van Zeijst + Marie Berents, wed. van Dries Enserinck dragen hun aandeel over aan

Henrick Wilhelm Westerholt heer tot Hackfort t.b.v. zijn zoon Borchard Willem Gijsbert van Westerholt (overl. 1718) (3)

1718: tante Engele Elisabeth van Vitinghof; zij draagt het in 1718, als zij erft na overlijden van haar neefje over aan diens vader Henrick Willem van Westerholt (6)

1718:-ca.1806: 4 generaties Van Westerholt tot Hackfort 

Bewoners

1640: Poel Willem int dorp (1)

1658-1675: Hendrick op den Poel x Swertken Hendrixen [in 1658 trouwt zoon Tonnis; Swertken hertrouwt in 1679 met Oorbon Censeler]

1675: Geerlich op Poel

1679-1686: Wanner/Wander Berentsen Jimmink op den Poel x Mechtelt Hendrix [laten 4 kinderen dopen]

1695: broer? Jan Jimmink(?) op den Poel

1720: zoon Beerent Jansen op den Poel 1x Aeltjen Wanders Heijinck

1731: wedr. Berend Jansen op den Poel 2x Willemina Waggelink

1763: Willem Karssenbarg op den Poel x Aaltjen Prijser

1770-ca. 1806: Jan Aalbert Hilverdink op den Poel x Janna Westenberg

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) De Poel moet vóór 1806 al afgebroken zijn: in de bewonerslijst van Vorden 1806 komt de boerderij niet meer voor. De laatste bewoner J.A. Hilverdink woont dan op Schuttenhuis nr. 196 in het Galgengoor samen met zoon Jan Berend en schoondochter Jenneken Meulenbrugge.

In de Kadastrale Atlas Vorden 1832 wordt ook geen huis meer vermeld.

In het Borderel van Estimate Hackfort van 1851-52 wordt alleen gesproken over Poelweilanden ten noorden en zuiden van de Hackforter beek (zie kadasternrs.). Vermoedelijk heeft de boerderij op K 336 gelegen.

Bronnen

(1) Doopboek Vorden 1634-1643 [niet vermeld is wie Willem liet dopen]

(2) GA: Arch. Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44 [transcriptie Ben Wullink, zie ook: www.vordensverleden.nl]

(3) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 252 [transcriptie BW]

(4) J. v.d. Broek, Kaartsysteem Boerderijen in Vorden

(5) https://hisgis.nl/kaartviewer/Gelderland/Vorden

(6) GA: Arch. Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 526 [transcriptie AV]

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

29-03-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

HisGis-kaartje