Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Spiekerweg 2

Spijker
Beschrijving

Boerderijnaam

SPIJKER

Huidig adres

Spiekerweg 2

Wijk

Delden (laatste wijkadres B 74)

Oudste vermelding

1492: Henrick Warners hofstede (1)

Oude benamingen

1494: Warners hoffstede (2)

1500: Warnersskamp (3)

1534: Johan Warnerscamp (4)

1670: Warnerscamp ook genaamd Spijcker (4)

Betekenis naam

Graanpakhuis, voorraadschuur (5)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Warnerskamp: den Rechter Abraham Wesselinck c.s. (6)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 610

Bouwjaar

1827 (muurankers)

Verbouwing

1907 (achter- en zijgevel verbouwd), 1960, 1989, 1991 (7, 8)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1534-1536: Willem Warners, Henrick Warners x Bernarda, Johanna Warners x Tonnis ten Langenkamp, Johan Warners x Gerarda en Derck Warners dragen onderling over en vervolgens aan Jacob Enserinck alias Hassinck x (later de weduwe) Johanna Hassinck en zoon Arnt Hassinck (4), delen van de Warnerskamp (land)

1634: Gerrit en Steven Sluiter, erven van Jurgen Sluiter x Anna van Opgant, verkopen aan hun zuster Agnes Sluiter wed. Hendrick van Swinderen (4, a), elk hun deel van de Warnerskamp met huis en hof

1646: Abraham Wesselinck c.s. (6, b), Warnerskamp met huis en hof

1670: Gerrit van de Elborg (4), ¼ van het erve Warnerscamp ook genaamd Spijcker

1681: Maurits Herman van Ripperda x Adriana Sophia van Renesse (Huis Vorden) verkopen aan Henrick Roelofsen x Catarina van Swinderen (4, a), een gedeelte van het erve en goed Warnerscamp

1720: de erven van Gerhard Haak x Petronella Maria Roelofsen verkopen aan Reinira Anna ten Broek (4), erve en goed Spijcker

1767: Susanna Helena de Nové van Honstede en Rijsum verkoopt aan Gerrit Jan Alderkamp (4, 9), erve en goed Spijker

1790: Gerrit Jan Alderkamp (wedr. Woutera Antonia Arends of Aar(n)ts) verkoopt aan Borchard Frederik Willem van Westerholt (Huis Hackfort) (9, 10, 11), erve en goed Spijker

1853: zoon Borchard Frederik Lodewijk van Westerholt, Huis Hackfort (7)

1863: zuster Johanna Philippina Wilhemina van Westerholt wed. Ernst Hendrik van Ittersum (7)

1859: zoon Frederik Alexander van Ittersum (x Maria Jacoba Simonetta van Lutsenburg) (7)

1906: zwager Hendrik Albert Diederik Coenen wedr. Louise Charlotte Elisabeth Maria van Ittersum) (7)

ca. 1918: Stientjen Rossel (x Derk Willem Mellink) (7)

Bewoners

1639: Hendrick Gerrits van Hoochkamp alias opt Spijcker x Anna Jansen (van ‘t) Mattena (= erve Matena in Markelo)

1646: Hendrick Spijcker x Anna Mattena, en (schoon)broer-(schoon)zuster Jost Gerritsen van Hochkamp alias op het Spijcker x Jenneken Mathena

1644: Harmen op t Spicker (in de Kamer?)

ca. 1690: Jan op het Spijker

< 1716: dezelfde? Jan Hermsen x Wilhelmijna Spijckermans

1716: wed. Wilhelmijna Spijckerman 2x Hendrick Roelofsen van het Velde

1717: wedr. Hendrick op het Spijcker of Spijckerman 2x Geesken Hermsen Hoepman

1740: dochter Roelofken Henderiksen Spijkermans x Harmen Jansen Boeresbroek alias Spijkerman

1765: Jan Aelbertzen Linderman alias Spijkerman x Maria Harmsen van de Horst (wed. Jan Kempe)

1795 (1791): Albert Albert Heijenk alias Spikkerman x Catharina of Katrijna van de Maat

1815: Albert Heijenk x Katrijna van de Maat, en zoon Engelbartus Heijenk x Fenneken Donkelman

1823: Albert Heijenk x Katrijna van de Maat, en schoondochter/wed. Fenneken Heijenk-Donkelman

1836: wedr. Albert Heijenk, en schoondochter/wed. Fenneken Heijenk-Donkelman

1837: wed. Fenneken Heijenk-Donkelman

1842: wed. Fenneken Heijenk-Donkelman, en zoon Karel Heijenk x Johanna Abbink

1867: Karel Heijenk x Johanna Abbink

1873: Karel Heijenk x Johanna Abbink, en dochter Hendrika Johanna Heijenk x Garrit Jan Norde

1874: wedr. Karel Heijenk, en dochter Hendrika Johanna Heijenk x Garrit Jan Norde

1878: Garrit Jan Norde x Hendrika Johanna Heijenk

1899: Garrit Jan Norde x Hendrika Johanna Heijenk, en zoon Harmen Norde x Willemina Rulofvina Koerselman

1910: Garrit Jan Norde x Hendrika Johanna Heijenk, en zoon Harmen Norde x Willemina Rulofvina Koerselman

1921: wedr. Garrit Jan Norde, en zoon Harmen Norde x Willemina Rulofvina Koerselman

1922: wedr. Garrit Jan Norde, en zoon Harmen Norde x Willemina Rulofvina Koerselman, en dochter Hendrika Johanna Norde x Gradus Hesselink

1926: Harmen Norde x Willemina Rulofvina Koerselman, en dochter Hendrika Johanna Norde x Gradus Hesselink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Rekeningen van ontvangst van pondschattingen in het graafschap Zutphen, 1492-1496. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

3) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

4) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 217, 228, 233, 234, 236, 240 (transcr. Ben Wullink)

5) Geïntegreerde Taalbank, Instituut voor Nederlandse Lexicologie.

http://gtb.inl.nl/

6) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6609, 6610, 6611

9) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

10) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr 0005, 457 (transcr. Tineke Wesselink)

11) GA: Archief Fam. Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 33

12) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

22-12-2020

Overige bijzonderheden

a) Agnes van Swinderen-Sluier was de moede rvan Catarina van Swinderen

b) Abraham Wesselinck was de Zutphense buurman van de fam. van Swinderen

Foto

Actuele hoogtekaart en kadasterkaart 1832 (7, 12)