Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Spiekerweg 4

De Heuve
Beschrijving

Boerderijnaam

DE HEUVE

Huidig adres

Spiekerweg 4

Wijk

Delden (laatste wijkadres B 75)

Oudste vermelding

1640 (3)

Oude benamingen

1640, 1667 en ook nog in 1786, 1802: Berndt Frusincks hofstede of Berend Vroessinks Hofstede (1, 2, 3, 4, a)

1665 >: Hueve, Hoven, Heuve (2, 3, 5)

Betekenis naam

Hueve, Hoven: Jan Karstiers alias de olde gardenier was gardenier (= tuinman) op Hackfort (3) en had waarschijnlijk ook een tuin (hof) bij zijn huis

In 1569 kreeg Berent Vroessinck enige afgescheiden percelen uit het erve Langkamp overgedragen van Lysken Langhkamp (3), en heeft hierop mogelijk een boerderij gesticht

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck

1649: Berent Vruissincks hoffstede (6), Gerrit Smeijnck

1663: Vruissinck Hoffstede (7)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 628

Bouwjaar

1968: nieuw voorhuis (8)

Verbouwing

ca. 1926 (9)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1640: fam. Vruissinck verkoopt aan Herman tho Noortwijck x Odilia Woelties (3, b, c), Vruissinck Hofstede of Berent Vruissinck Hofstede

1641: Herman tho Noortwijck x Odilia Woelties verkopen aan Griete of Geertien Jansen Vruissinck (1x Jan Gerritsen Karstiers of Kerstiers, 2x Jan Jansen Kerckhof) (6, c), Vruissincks Hofstede of Berent Vruissincks Hofstede

1672: (speculatief) Jan Karstiaens op de Hueve’s dochter Beerndtien Janssen x Hendrik Rutgers > dochter Anna Margrieta Hendrix x Wander Sticht

1715: Anna Margrieta Hendriks Rotgers x Wander Jeronimus(zoon) of Hieronijmus Sticht, en broer/zwager Teunis Hendriks x Janna Reinders verkopen aan Cornelius Volckerink (x Maria Wijnolts) (2, d, dbis), ¾, Hoven

1717: Jantjen Oelink wed. Gerrit Volckerink verkoopt aan stiefschoonzoon en dochter Cornelis Volckerink x Maria Wijnels of Wijnolts Horsinck (3, d, dbis), ¼, Heuve

1765: zoon Anthonij Cornelissen Volkerink wedr. Johanna Arentsen Roordink, 2x Geertruid Hendriksen Pelgrims (3, 10, e), ½,  Heuve

1786: dezelfde Anthonij Volkerink (4, a), Berent Vroessink Hofstede

< 1802 (1793): wed. Heuvesman (12)

1802: (dochter Maria Volkerink x) Garret Kraayevenger (4, a), Berend Froessink Hofstede

1817: (Anthonij Volkerinks nicht) wed. Fenneken Smallegoor-Harmsen verkoopt aan neef Fredrik Besselink (11), ½

1817: (Fenneken Harmsens zuster) Catharina Voortman-Harmsen verkoopt aan Eimbert Geurtsen (11), ½

< 1832: Evert of Eimbert Geurtsen (1x Willemken Groot Mentink, 2x Johanna Holtslag) (9, g)

1860: dochter Hendrika Geurtsen (x Bernardus Teunissen) (9)

1909: Gerardus Reinirus Hummelink (x Theodora Gerharda Mentink) (9)

ca. 1936: zoon Gerhardus Theodorus Hendrikus Hummelink (x Christina Johanna Winkelman) (9)

Bewoners

< 1640: Jan Gerritsen Karstiaens alias Coepe(r)s, Copes of Koops, alias de olde gardenier (x Griete of Geertien Jansen Frusinck of Froessinck) (3)

< 1665 (1640): Jan Jansen (van ‘t Kerckhof x Geertien Vruissinck wed. Jan Karstiaens?), op de Hueve

1665: (speculatief) (Geertien Vruissincks dochter) Jenneken Jansen op de Have x Gerrit Hendricksen Velekerinck (= Volkerink?)

1697: wedr. Gerrit Volkerinck 2x Jantjen Lamberts Oelinck wed. Berent Berentsen (e)

1714: zoon Cornelis Volkerinck x Maria Wienels Horsinck (e)

1724: wed. Maria Volkerinck-Wienels (e)

1725: wed. Maria Wiendels 2x Albert Gerritsen Donderwinkel (e)

1745: dochter Johanna Cornelissen Volkerinks x Harmen Berendsen Lansink alias van de Heuve (f)

1767: Harmen Lansink op de Heuve x Johanna Volkerink, en dochter Fenneken Harmsen Lansink x Harmen Berents Smallegoor alias Harmen van de Heuve

1795: wed. Johanna Harmsen-Volkerink, en dochter Fenneken Harmsen x Harmen Smallegoor

1798: wed. Johanna Harmsen-Volkerink, en dochter/wed. Fenneken Smallegoor-Harmsen

1803: wed. Fenneken Smallegoor-Harmsen alias Heuvesman

1814: Zwier Blaauwehand x Maria Kranenbarg, en zoon Lammert Blaauwehand x Geertjen Kamphuizen

1819: Hendrik Beijerink x Berendina Smeitink

1825: Gerardus Reinirus Weverink x Engelina Oosterhof

1847: Jannes Booltink x Elisabeth Koops

1855: Jan Leuverink x Hendrika de Groot

1862: Lambartus Timmermans x Derske Span

1865: Willem Teunissen x Johanna Lankhorst, en zoon Bernardus Teunissen x Hendrika Geurtsen

1865: wedr. Willem Teunissen, en zoon Bernardus Teunissen x Hendrika Geurtsen

1867: Bernardus Teunissen x Hendrika Geurtsen

1879: Bernardus Teunissen x Hendrika Geurtsen, en neefje Theodorus Bernadus Albartus Holtslag

1884: wed. Hendrika Teunissen-Geurtsen, en neefje Theodorus Bernadus Albartus Holtslag

1916-1917: wed. Hendrika Teunissen-Geurtsen

 

Kamer (speculatief):

1708: (Geertien Jansen Vruissincks kleinzoon?) Jan Jansen ten Haeve x Jenneken Daniels

1732: zoon Jan Jansen ten Have of ten Hove x Gerritjen Harmens van Hekink

 

Kamer:

1805: Zwier Blaauwhand alias Veldhuis x Maria Kranenberg (alias Voskuil), en (schoon)moeder Geertjen Blaauwhand-Veldhuis (g)

1810: Zwier Blaauwhand x Maria Kranenbarg, en zoon Lammert Blaauwehand x Geertjen Kamphuizen

1814: J(oh)anna Geurtsen, en Elsken Wiggers (h)

1821: Johanna Geurtsen x Wilhelmus Wiegman (i)

1827-1839: wed. Johanna Wiegman-Geurtsen

1857: Hendrik Jan van der Veen x Anna Jansen

1860-1863: Janna Stegerman

1900: Bernardus Bonnenberg x Berendina Hofmeijer (wed. Johannes Hendrikus Reuling en Reinirus Johannes Schoenaker)

1909: Gerardus Reinirus Hummelink x Theodora Gerharda Mentink

1917: wedr. Gerardus Reinirus Hummelink

 

Kamer: (vml. smidsschuurtje, afgebroken in 1875) (i)

1839: Willem Lebbink x Berendina Koppelman

1848-1875: Arend Bosman x Hendrika Zwolsman

1875-1875: wedr. Arend Bosman

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Landdrostambt en Scholtambt Zutphen 1665-1666. Oorlogsschade. Toeg.nr. 0005, inv.r. 1334 (transcr. Ben Wullink)

2) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 252 (transcr. Alice Garritsen)

3) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 222, 229, 236, 241, 252 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

4) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 13, 13C, 13D

5) Trouwboek Nederduits Gerefomeerde Gemeente van Vorden

6) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

7) GA: Archief Huis Vorden. Toeg. nr. 0438, inv.nr. 44 (transcr. Ben Wullink)

8) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 6625

9) GA: Digilegger (Kadaster)

10) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

11) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Toeg.nr. 3011, inv.nr. 196 (met dank aan Wilma Groot Enzerink)

12) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 824, 827

13) Gerda Stokreef-Braakman, 2014. Blauwhand en de naobers in de buurtschap Oolde

14) www.ahn.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

21-01-2021

Overige bijzonderheden

a) Johan Hendrik Gallée had (net als voorgaande ontvangers) oude verpondingskohieren van Vorden onder zijn beheer, en gebruikte vaak de oude benamingen van woonstedes en boerderijen

b) Fam. Vruissinck (vermoedelijk de erven van Berent Fruijssinck x Mechtelt Brouwers): Metha Vruissinck (x Egbert op Hoogkamp en zoon Evert V. x Weijsse te Boorloo), Aeltien V. (x Willem te Boorloo), Hendersken V. (x Derck Regelinck), Jorge V. (x Marrijtien) en Feicke V. (x Sweer Arents)

c) Berent Vruissincks Hofstede, gelegen tegen het land van Groot Enserinck (Hamminkweg 4) en langs het Spijker (Spiekerweg 2)

d) Bij zijn huwelijksinschrijving in 1714 staat Cornelis Volkerinck vermeld als komende uit Vreden

e) Met dank aan Wilma Groot Enzerink en Henna ter Vrugt-Tiessink

f) Johanna Volkerink was een zuster van Anthonij Volkerink, en waarschijnlijk eigenaresse van een deel (de helft?) van de Heuve

g) Zwier Blaauwhand had enige jaren op het Geurken (Geurkenweg 1) gewoond, bij of na zijn oom Teunis Velderman of Velthuis (13)

h) Johanna Geurtsen was een zuster van Eimbert Geurtsen

i) Wilhelmus Wiegman (bewoner Kamer 1821) was smid

Foto

Actuele hoogtekaart en kadasterkaart 1832 (9, 14)