Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Berenpas zij 2018
BOE 3 Berenpas achter 2018
BOE 4 Berenpas voor & zij
BOE 5 Berenpas beide woningen 2018
BOE 6 Berenpas sluitsteen 2018
BOE 7 Berenpas 1906
BOE 8 Berenpas 1832-1906
BOE 9 Berenpas 1627

Wiersserallee 11

Berenpas
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BERENPAS

Huidig adres

Wiersserallee 11

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 129)

Oudste vermelding

1448: den Berenpas (1)

Oude benamingen

1476, 1500: Berenpas (2)

Betekenis naam

Speculatief: modderige wei (4), of wei met groep vruchtdragende bomen

(beren- < *besie, *bere ‘kleine vlezige vruchten’, en -pas ‘weide’ [< Lat. pascuum], vgl. algemene veldnamen als wilgenpas en elzenpas) (3, 4)

Andere vermeldingen

mid 16e - mid 17e eeuw: Groot(e) Berenpas (6)

17e - 18e eeuw: ook Perenpas

Verpondingskohier van Kreynck

1649: Groote Beerenpas, in de Wyersche, is van Raesvelt (7)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 243

Bouwjaar

 

Verbouwing

1853 (sluitsteen), 1892 (bouw schuur), 1906 (uitzetten zijgevel voorhuis), 1974 (boerderij wordt schuur en schuur wordt woning), 2000 (oude boerderij wordt opnieuw woning) (8, 9, ill’s 7, 8)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1448: Huis De Wiersse (1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

Bewoners

1577: Johan ten Berenpas x Angela (6)

1607: Johan Hansen/Jansen op Groot Berenpas x Tonnisken (6)

1634: Toenis Berenpas (1x Jenneken Middelhuijs), 2x Stijne Dercksen Steelcamp

1636: wed Stijntken Perenpas 2x Luijder Alefsen

1639: dezelfde Loijder op Berenpas (13)

1662: zoon Albert Luijders ten Berenpas x Aeltjen Hemminck

1734: Hendrik Pasman op ’t Perenpas x Anneken Kornegoor

1782: zoon Waander Berenpas x Egberdina Lo(e)nemans (6, 14)

1796: Waander Berenpas x Egberdina Loneman en dochter Hendrica Berenpas x Derk Naaldenberg

1809: wed. Egberdina Berenpas-Loneman en dochter Hendrica Berenpas x Derk Naaldenberg

1821: Hendrik Dijkman x Maria Bouwmeester

1842: zoon Willem Dijkman x Grada Hondeveld

1851: zuster Garritjen Dijkman x Albert Bouwmeester

1857: Garrit Jan Bannink x Hendrika Bongers

1862: wed. Hendrika Bannink-Bongers en zoon Jan Willem Bannink x Willemina Endeman

1898: Jan Willem Bannink x Willemina Endeman en zoon Frederik Jan Bannink 1x nicht Willemina Overkamp, 2x Garritjen Waarlo

1913: wed. Willemina Bannink-Endeman en zoon Frederik Jan Bannink x Garritjen Waarlo

1932: wed. Garritjen Bannink-Waarlo

1939: Gerrit van Veldhuizen x Willempje van den Berg

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) RAZ: Regestenlijst behorende tot de inventaris van het archief van het Leprozenhuis de Worf in Zutphen (1370-1550). Toeg.nr. 0366, inv.nr. 39

2) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) Van Dale’s Etymologisch Woordenboek

4) M. Schönfeld, 1980. Veldnamen in Nederland

5) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

6) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 215, 218, 221, 224, 225, 229, 231, 233, 253 (transcr. Ben Wullink)

7) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohier Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 905 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 7457 en 7458

10) GA: Archief Huis Ruurlo. Toeg.nr. 0894, inv.nr. 1514

11) Huisarchief Twickel. Inv.nrs. 1206 en 1480

12) A. Tengbergen, 1973. De acht kastelen van Vorden

13) RAZ: Scholtambt Zutphen. Breukenboek 1627-1660. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 17 (transcr. Ben Wullink)

14) ECAL: ORA Landdrostambt Zutphen. Toeg.nr. 3021, inv.nr. 670

15) www.makkinga.nl

16) GA: N. van Geelkercken, 1651 (1627). De horsten in de broeklanden van het Wierserbroek bij de Wierse, de Wildenborg en het Medler. In: Archief Hof van Gelre en Zutphen. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5292

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

22-04-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

4: (15)

7: (9)

8: (8)

9: (16)