Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Oortgiesen zij 2020
BOE 3 Oortgiesen zij en achter 2020
BOE 4 Oortgiesen 1992
BOE 5 Oortgiesen voor en na 1951
BOE 6 Oortgiesen 1832-1885-1992
BOE 7 Oortgiesen 1811
BOE 8 Oortgiesen 1627
BOE 9 Oortgiesen in het landschap z.d
BOE 10 Oortgiesen ca. 1962
BOE 11 Oortgiesen zij z.d
BOE 12 Oortgiesen zij en achter z.d
BOE 13 Oortgiesen achter z.d

Wiersserallee 4

Oortgiesen
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

OORTGIESEN

Huidig adres

Wiersserallee 4

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 134)

Oudste vermelding

1476 >: Kleijne of Lutteke Berenpas (1)

1627 >: Klein Berenpas of Oortgiesen (2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Oortgiesen < Ortgies: Germaanse persoonsnaam (< orth- ‘puntvormig’ en -gies ‘speer’) (3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck

1649: Kleyn Berenpas, (eigenaar) Raesvelt (= de Wiersse) (4)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie E nr. 321

Bouwjaar

1992-1997: herbouw na brand (5, 8)

Verbouwing

1885, 1906, 1951 (vernieuwen zijgevels) (5, 8)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1562: Huis de Wiersse (6)

ca. 1893: Johan Frederik Theodoor van Valkenburg (x Wilhelmina Anna Maria Enschedé) (8)

1916: Huis de Wiersse (8)

Bewoners

1634: Willem Oortgijse

1643: zoon Jorrien Willimsen x Hilleken Tonnesen Hiddinck

1667: dochter Tonnisken/Teunisken Jorriens Oortgijsen 1x Willem Janssen te Reifel/toe Rijfel/Rievelt, 2x Derck Jansen Bilderbeeck alias Oortgijsen

1699: zoon Jan Wilms (toe Rijfel) alias Jan Oortgijse/Oortgiesen x Aeltjen Hendriksen Antinx (7), op Oortgijsen in Wijrse

ca. 1736: Jacob Engberts Bovenman alias Veldhuijs of Veldink (op ’t) Oortgiesen x Gerritjen Berents Veldhuijs of Veldink (6)

1746: dochter Beeltjen Jacobs op Oortgiesen x Arent Wolberts Geerdink

1749: wedr. Arent Geerdink alias Oortgiesen 2x Maria Janssen Garverink

1762: wed. Maria Oortgiesen-Garverink 2x Tuenes Jansen Klein Onstenk alias Oortgizen

1773: wedr. Tuenes Oortgiezen

1776: wedr. Tuenes Oortgiezen 2x stiefdochter Geesken Arents (Geertink) Oortgijsen

1783: wedr. Tuenes Oortgiezen

1794: wedr. Tuenes Oortgiezen, en stiefdochter/schoonzuster Janna Teunissen Onsteink x Jan Hendrik Segelink

1796: (Teunis)zoon Jan Oortgiezen x Garretjen Willems Kok

1827: Jan Oortgiesen x Garritjen Kok, en zoon Manus Oortgiesen x Engele Deurnink

1834: wed. Garritjen Oortgiesen-Kok, en zoon Manus Oortgiesen x Engele Deurnink

1843: Manus Oortgiesen x Engele Deurnink

1856: Manus Oortgiesen x Engele Deurnink , en zoon Jan Willem Oortgiesen x Garritdina Oldenboom

1869: wed. Engele Oortgiesen-Deurnink, en zoon Jan Willem Oortgiesen x Garritdina Oldenboom

1871: wed. Engele Oortgiesen-Deurnink, en schoondochter/wed. Garritdina Oortgiesen-Oldenboom

1872: wed. Engele Oortgiesen-Deurnink, en schoondochter/wed. Garritdina Oortgiesen-Oldenboom 2x Jan Willem Kok

1877: Jan Willem Kok x Garritdina Oldenboom

1895: Jan Willem Kok x Garritdina Oldenboom , en zoon Garrit Jan Oortgiesen x Aaltje Menger

1900: wed. Garritdina Kok-Oldenboom, en zoon Garrit Jan Oortgiesen x Aaltje Menger

1901: Garrit Jan Oortgiesen x Aaltje Menger

1927: Garrit Jan Oortgiesen x Aaltje Menger, en dochter Aaltje Oortgiesen x Albert Jan te Veldhuis

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476 en ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nrs. 1036 en 1037 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) GA: N. van Geelkercken, 1651 (1627). De horsten in de broeklanden van het Wierserbroek bij de Wierse, de Wildenborg en het Medler. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5292

3) Centraal Bureau voor Genealogie. Nederlandse Familienamenbank. www.cbgfamilienamen.nl

4) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohier Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

5) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 907 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 7448, 7454

6) RAZ: Archief van het scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 218, 238 (transcr. Ben Wullink)

7) GA: Archief Huis Medler. Toeg.nr. 0456, inv.nr. 292

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) GA: Verpondingskaarten. Kaart figuratief van de landen gelegen in de gemeenten Vorden, 1811. Toeg.nr. 0873, inv.nr. 61

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

10-02-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's

4, 5: (5)

6: (8)

7: (9)

8: (2)