Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Beschrijving

Burgemeester Galleestraat 38/40-42

       G.E.

20 JAN 1925

Gevelsteen met initialen en datum

De huisnummering is het gevolg van het feit dat aan de linkerzijde een winkel plus woning was gevestigd en aan de rechterzijde een woning. De positieve initialen (de achtergrond is weggebeiteld) in de steen bij nr. 38/40 zijn die van Gerrit Emsbroek (1886-1965) van het gelijknamige installatiebedrijf. De eerstesteenlegging was voor de bouw van een nieuwe woning met een daarnaast gebouwde detailhandel in sanitair en zuivelwerktuigen, genaamd GEHA (Gerrit Emsbroek HAndel).

Het is deze verklaring die in de familie werd overgeleverd. Van derden kwam de duiding dat met GEHA werd bedoeld G. Emsbroek en Haverkamp. De laatste die als commandite mede het startkapitaal leverde. Hoe het ook was, Haverkamp heeft in de latere historie geen (financiële) rol meer gespeeld, waardoor de duiding op handel meer is blijven hangen.

Toen het pand in 1925 was gebouwd woonden Gerrit Emsbroek en zijn echtgenote Bartha Henriëtte Bielderman daar tot de bouw van een grote woning op het adres van zijn vader Hendrik aan de Rijksstraatweg 143a in 1933. Zie Zutphenseweg 1 voor deze woning.

Het linkerdeel van de woning aan de Burgemeester Galleestraat werd in de jaren ‘60 verbouwd tot een aparte woning met daaronder de bestaande winkel. De vestibule-ingang was toen een deel van de winkel daaronder, met daarin de trap naar de bovenverdieping. De zinken plaat met de gems en een gloeilamp was rechts naast de etalageruit gemonteerd.

De woning aan de Burgemeester Galleestraat kon na 1933 tijdelijk huisvesting bieden aan werknemers van het installatiebedrijf. Totdat deze in juni 1941 ‘plaats moesten maken’ voor het echtpaar Jan Wouter Emsbroek (1915-1981) en zijn bruid Gerda Huetink. Drie van hun kinderen (Gerrit, Jonny en Riëtte) zouden hier geboren worden, zodat er een verschil begon te ontstaan tussen het grote gezin in de ‘kleine’ woning aan de Burgemeester Galleestraat en de twee ouderen in de 'grote' woning in het centrum.

Daarom besloten de bewoners hun woningen te ruilen. De oudere generatie kwam zo weer terug in hun vroegere woning. Na het overlijden van Gerrit Emsbroek in 1965 zou Bartha Henriëtte Emsbroek-Bielderman (geb.1885) daar blijven wonen, verzorgd door het echtpaar Kurz, De laatsten woonden boven de voormalige winkel, het pand nr. 38/40. Mevrouw Kurz heeft de weduwe Emsbroek tot haar overlijden in 1973 verzorgd. Daarna werd de woning na meer dan 40 jaren aan nieuwe eigenaren verkocht.

In de woning nr. 38/40 (de voormalige winkel) woont thans het echtpaar Greup en in de woning nr. 42 vinden we het echtpaar Sloot.